Ne/Podporené projekty rok 2018

Výzva č. 1/2018 Program "Aktívny človek=aktívna spoločnosť"

Výzva č. 2/2018 Program KULTÚRA

Výzva č. 3/2018 Program "REGIONÁLNY ROZVOJ"