Na koho sa môžem obrátiť, keď mám záujem o opatrovateľskú službu?

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu je nevyhnutné kontaktovať miestne príslušný mestský úrad alebo obecný úrad (podľa miesta trvalého pobytu občana, ktorému má byť poskytovaná opatrovateľská služba).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky