Kde nájdem všetkých zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji?

Zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb v členení podľa druhov sociálnych služieb sú uvedení v tomto odkaze:
https://www.e-vuc.sk/zsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-zilinskom-samospravnom-kraji.html?page_id=101018