Je možné získať od Žilinského samosprávneho kraja dotáciu pre oblasť kultúry?

Dotácie, ktoré možno žiadať pre oblasť kultúry upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnosti ako dotáciu získať nájdu záujemcovia v tomto dokumente:
http://www.zask.sk/files/odbory/organizacny/2019/12_december/vzn/vzn-c-63_2019-v-r.pdf

Aktuálne informácie o prebiehajúcich výzvach nájdu záujemcovia v tomto odkaze: http://www.zask.sk/granty/granty/.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky