Aký je postup v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby (umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb alebo poskytnutie opatrovateľskej služby v domácom prostredí).

Podrobný postup nájdete v nasledujúcom linku:
http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2018/dokumenty/5/krok-za-krokom-k-poskytovaniu-socialnych-sluzieb.pdf