Ako postupovať, keď máme záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov?

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je nevyhnutné kontaktovať miestne príslušný mestský úrad alebo obecný úrad (podľa miesta trvalého pobytu občana), kde je nevyhnutné podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Každá obec má vlastné tlačivo danej žiadosti.