Čo mám urobiť v prípade, že chcem zriadiť priechod pre chodcov na pozemnej komunikácii?

S uvedenou požiadavkou sa občan musí obrátiť na príslušný mestský úrad alebo obecný úrad.