Bezplatná sociálna poradňa

Bezplatná sociálna poradňa sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja poskytuje občanom každý pracovný deň.
Poradenstvo je zamerané na poskytovanie informácií ohľadom posúdenie odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu v prípade nepriaznivého zdravotného stavu a potreby celodennej starostlivosti, pomoc pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších možnostiach riešenia sociálnej situácie občana.

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

Sociálne a právne poradenstvo sa bude poskytovať v obmedzenom režime (výhradne telefonicky a mailom). 

Služby a kontakty - marec 2020Kontakt:

Sociálna posudková činnosť:

Mgr. Marianna Lengyelová
041 / 5032 106 

Mgr. Marcela Kadíková
041 / 5032 153 

Mgr. Viera Jantošková
041 / 5032 124 
viera.jantoskova@zilinskazupa.sk


Zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb:

Bc. Erika Pinčíková
041 / 5032 139 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky