Bezplatná sociálna poradňa

Bezplatná sociálna poradňa sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja poskytuje občanom každý pracovný deň.
Poradenstvo je zamerané na poskytovanie informácií ohľadom posúdenie odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu v prípade nepriaznivého zdravotného stavu a potreby celodennej starostlivosti, pomoc pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších možnostiach riešenia sociálnej situácie občana.

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

Kontakt:

Sociálna posudková činnosť:

Mgr. Zuzana Grupáčová
041 / 5032 106 

Mgr. Marcela Kadíková
041 / 5032 153 

Mgr. Katarína Šušoliaková
041 / 5032 154 
katarina.susoliakova@zilinskazupa.sk


Zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb:

Mgr. Simona Koleková
041 / 5032 246 

Mgr. Zdenka Mažgútová
041 / 5032 122 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky