Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.
Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Termíny na rok 2018

Január  Február  Marec 
11.01.2018 8.02.2018 8.03.2018
25.01.2018 22.02.2018 22.03.2018
Apríl  Máj  Jún 
12.04.2018  10.05.2018 14.06.2018
26.04.2018 24.05.2018 28.06.2018
Júl  August  September 
 12.07.2018  9.08.2018 13.09.2018 
 26.07.2018  23.08.2018 27.09.2018 
 Október November  December 
 11.10.2018  8.11.2018 13.12.2018 
 25.10.2018  22.11.2018  

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 152, 041/50 32 105
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky