5. apríl 2019

Rozhodni o podobe svojho kraja!

 

 

 

 

 

5.4.2019, Žilina – Žilinská župa spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie v rámci výzvy zameranej na životné prostredie. Obnoviť kaplnku, vysadiť alej, opraviť lavičku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane tak bude možné aj s podporou Žilinskej župy. Vôbec po prvýkrát bude o župných peniazoch rozhodovať verejnosť a víťazné projekty vzídu z verejného hlasovania.

Participatívny rozpočet je novinkou medzi dotáciami na Žilinskej župe. Kým doteraz rozhodovali o dotáciách komisie zložené z poslancov, teraz je do rozhodovania zapojená aj verejnosť. Prvá výzva v rámci participatívneho rozpočtu je zacielená na životné prostredie. ,,Zamerali sme sa na extravilán a ochranu životného prostredia, pretože je mnoho lokalít, ktoré sú zabudnuté a zanedbané aj preto, že sú mimo miest a obcí. Myslíme si, že práve táto možnosť v grantovom systéme župy chýbala, preto uvítame nápady, ktoré zlepšia životné prostredie a pomôžu prírode v našom kraji,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Župa pre túto časť rozpočtu vyčlenila 140 000 Eur, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé okresy na základe počtu obyvateľov. Výška jednej dotácie je 3 100 Eur.

S nápadmi z oblasti životného prostredia sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, záujmové a občianske združenia, lesné spoločenstvá, nadácie, ale i podnikatelia so sídlom na území žilinského samosprávneho kraja. Žiadosti, ktoré sú zverejnené na www.zilinskazupa.sk v časti granty, môžu záujemcovia posielať do 13. mája 2019 na Úrad ŽSK. O projektoch rozhodne po prvý raz verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.

Viac informácií o podmienkach participatívneho rozpočtu, ako aj žiadosť nájdete na: www.zilinskazupa.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky