Nadácia Polis uvádza Filozofickú kaviareň - Odkaz Sørena Kierkegaarda

1. jún 2009 o 17.00hod - Nadácia Polis, Mariánske námestie 31, Žilina

Nadácia Polis 

uvádza

Filozofickú kaviareň
Odkaz Sørena Kierkegaarda
( Kierkegaard – prorok svojej doby )

Termín: pondelok, 1. jún 2009 o 17.00hod
Miesto: Nadácia Polis, Mariánske námestie 31, Žilina

Hostia:
prof. Andrew Burgess, Ph.D.
filozof, bádateľ diela a života Sørena Kierkegaarda
vysokoškolský pedagóg, University of New Mexico
American Academy of Religion, U.S.A.

Doc. PaeDr. Roman Králik, ThD.
filozof, bádateľ diela a života Sørena Kierkegaarda
vysokoškolský pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
spoluzakladateľ Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku so sídlom v Šali

Moderátor: Tibor Máhrik

Tlmočník: Peter Fraňo

Diskusné okruhy:
vedomie viny, Boha a hriechu – vášeň ako životný princíp – etické, estetické a náboženské roviny osobnosti človeka – dilemy a paradoxy u Kierkegaarda – relevantnosť pre súčasnosť

Myšlienka:
„Géniové jsou jako bouře, jdou proti větru, děsí lidi, čistí vzduch. Přítomnost vynalezla různé hromosvody. A podařilo se. Ovšemže se podařilo, podařilo se učinit příští bouři tím vážnější.“
Søren Kierkegaard. Okamžik. Kalich: Praha 2005

Ako charakterizovať dánskeho mysliteľa Sørena Kierkegaarda?

Tento tajomný muž urobil počas svojho života svojráznym myslením a zápasom o pravdu množstvo „vrások“ svojim súčasníkom. Chcel osloviť jednotlivca, aby začal samostatne rozhodovať o svojom živote, viere a nebol len súčasťou masy rútiacej sa jedným vytýčeným smerom.

Od človeka žiadal voľbu, ktorá vyžaduje skutok. Kierkegaard sám seba prirovnal k divokému vtákovi, ktorý letí nad skrotenými vtákmi a jeho želaním a odkazom pre nás je, aby sme rovnako ako on vzlietli a stali sa divokými a slobodnými.

Roman Králik, Zápas Sørena Kierkegaarda, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006

Vstup je voľný


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky