FAQ k výzvam na predkladanie PZ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách a výzve na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené dokumenty:

  • Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
    http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11219
  • Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
    http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11220

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky