Dni európskeho kultúrneho dedičstva

V súčasnosti už 49 európskych štátov organizuje počas septembrových víkendov podujatie „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Ich cieľom je spoznávať hmotnú európsku kultúru a históriu prostredníctvom sprístupňovania historických pamiatok a miest, vrátane takých, ktoré sú inak zatvorené verejnosti.

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
European Heritage Days
Journées européennes du Patrimoine
Žilina, 6.-9. september 2007


V súčasnosti už 49 európskych štátov organizuje počas septembrových víkendov podujatie „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Ich cieľom je spoznávať hmotnú európsku kultúru a históriu prostredníctvom sprístupňovania historických pamiatok a miest, vrátane takých, ktoré sú inak zatvorené verejnosti. Obyvatelia Európy majú tak možnosť prehĺbiť si poznanie o bohatstve kultúrneho dedičstva svojej krajiny a hodnotách, ktoré v sebe tento odkaz minulosti prináša. Je to nástroj, pomocou ktorého sa môžeme aktívne zapojiť do ochrany a udržiavania nášho hmotného kultúrneho dedičstva a tak uplatňovať a propagovať princíp občianskej zodpovednosti.

Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Žiline:

 

História Žiliny

6. - 9. september 2007


„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias“ Cicero

 

štvrtok 6. septembra 20079.00 - 15.00 h , Radnica mesta, Žilinský región v dejinách Slovenska

Medzinárodný odborný seminár otvorený pre verejnosť o dôležitom postavení Žiliny v dejinách Slovenska, o jej profánnych i sakrálnych architektonických pamiatkach, o najnovších umelecko-historických, architektonicko-historických a archeologických výskumoch, ktoré zásadným spôsobom spresnili vývoj a podobu samotného mesta. Výmena skúsenosti odborníkov pracujúcich v oblasti ochrany pamiatkového fondu (pamiatkové úrady), v múzeách, galériách, archívoch, knižniciach a pod.

Prednášky:

1. Richard Marsina - Žilina historické mesto
2. Jozef Moravčík - Nové archeologické nálezy na území mesta Žilina
3. Michal Šimkovic - Hrad Lietava - brána do mesta
4. Darina Arce a Miloslava Michalcová - Odborno-metodologické aspekty reštaurovania - príklady z regiónu
5. Michal Jurecký - Príchod a pôsobenie františkánov v Žiline
6. Miloš Dudáš - Evanjelický kostol v Žiline
7. Andrej Ferko, Marián Mrva - Virtuálne múzeum alebo netradičné formy prezentácie kultúrneho dedičstva
8. Marián Mrva - Aktuálne možnosti využitia kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu a súčasný stav
9. Peter Štanský – Mariánske námestie


15.00 – 16.00 h. ,Radnica mesta, otvorenie výstavy „Pamiatky pod laubňami“
Výstava predstaví archeologické nálezy v meste.

16.00 - 18.00 h, Stanica Žilina-Záriečie, Pamiatkarský život Žiliny
Nadácia 21.storočia organizuje otvorenú verejnú moderovanú diskusiu s rozhlasovou nahrávkou odborníkov s občanmi na tému hmotné kultúrne dedičstvo v mestskom prostredí s dôrazom na problematiku jeho záchrany a prezentácie v kultúrno-spoločenskom a hospodárskom rozvoji mesta. (Podujatie sa koná v rámci cyklu 100 farieb života Žiliny).
Pred diskusiou sa návštevníci budú mať možnosť zoznámiť s projektom „Cesta do stanice“ ako konceptu a rekonštrukcie kultúrneho centra – Stanica Žilina-Záriečie. Priestory železničnej zastávky predstavené ako alternatívny model pre využitie („interpretáciu“) industriálneho kultúrneho dedičstva. Model „kultúrnej fabriky“ rešpektuje pôvodnú funkciu budovy a zároveň ako kultúrna inštitúcia nie je zviazaný muzeálnou interpretáciou – konzerváciou; prináša priestor pre súčasné umenie a kultúru. V rámci prezentácie je aj financovanie a súčasná prevádzka centra, plus krátky film z rekonštrukcie.

19.00 – 21.00 h, Dom umenia Fatra, Slávnostný koncert ŠKO Žilina

Program koncertu :
Štátny komorný orchester Žilina
Václav Hudeček, husle
Štefan Bučko, recitácia
Dirigent: Alexandru Ianos

Ilja Zeljenka: Sarkazmy pre komorný orchester– svetová premiéra
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia č. 35 D dur KV 385
Antonio Vivaldi: Ročné obdobia – štyri koncerty pre husle a orchester

piatok 7. september 20079.00 -12.00, Kongresová sála ŽSK, Kultúrne dedičstvo v 21. storočí

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže žilinských základných a stredných škôl, vrátane ocenenia najlepších na tému „Kultúrne dedičstvo v 21. storočí“ .

14.00 – 16.00, Mestské divadlo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva – výročné ceny revue Pamiatky a múzea

Oficiálne otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva Ministrom kultúry SR a slávnostné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá spojené s kultúrnym programom.

18.00 h - Prehliadka podzemných priestorov Kapucínskeho kláštora pod Mariánskym námestím.

19.00 – 21.00 h, kostol sv. Pavla, Koncert starej hudby
Žilinský miešaný zbor a jeho hostia

  • Žilinský miešaný zbor – C. Monteverdi, G. Palestrina, P.I. Čajkovskij, M. Schneider-Trnavský, Z. Lukáš, V.Barkauskas, A. Bomborová, J. Iršai, F. Biebl
  • Hostia: M. Muška (organ) a Ján Pohůnek (trubka)
  • Sláčikového kvarteto – Antonio Vivaldi, Georg Fridrich Händel


Sprievodné podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva (formát MS Word)

Hlavní Organizátori

Ministerstvo kultúry SR, Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Krajský pamiatkový úrad Žilina, revue Pamiatky a múzeá

Spoluorganizátori

Mestské divadlo Žilina, Nadácia 21. storočia, Štátny komorný orchester Žilina, rehoľa Kapucínov, Stanica Žilina-Záriečie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.09.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky