O svojom odvolaní sa dozvedeli až z médií

 • O svojom odvolaní sa dozvedeli až z médií
  (29.04.2008; Liptovské noviny; č. 17, s. 3; Chrenková Beata)
  ŠESŤDESIATPÄŤ RIADITEĽOV PRIŠLO O SVOJE POSTY
  "O svojom odvolaní som sa dozvedela z médií. Nemyslím si, že je správne odvolať naraz 65 riaditeľov. Pripomína mi to hlbokú totalitu. Ak je niekto odvolaný z funkcie, mal by byť definovaný dôvod," povedala Marta Spánková, riaditeľka liptovsko‑mikulášskej nemocnice.
  ŽILINA. LIPTOV. Marta Spánková patrí medzi 65 riaditeľov inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorých minulý týždeň odvolali z funkcií krajskí poslanci.
  Politické čistky odmieta
  Návrh na ich odvolanie vypracoval Úrad ŽSK a na rokovaní ho predložil jeho riaditeľ Pavol Holeštiak približne desať minút pred začiatkom zasadnutia. Nedal ho prerokovať ani zodpovedným komisiám, aj keď ide o dôležitý materiál. Zdôvodnil to tým, že "keby sme dali materiály do komisií, tak by bolo veľa diskusií okolo toho a by sa to celé spolitizovalo. Nechceli sme, aby sa niektorí riaditelia cítili dotknutí, pretože si vážime ich prácu. Nebudeme teda hovoriť, kto je zlý a kto je dobrý a zadefinujeme rovnakú štartovaciu čiaru pre všetkých," vyjadril sa Pavol Holeštiak a pokračoval: "Od 1. mája budú poverení buď doterajší riaditelia, alebo iní odborníci riadením daných inštitúcií. A budeme pripravovať výberové konania, aj keď je to nad rámec zákona. Žiaden riaditeľ nebude predložený zastupiteľstvu na schválenie bez predchádzajúceho výberového konania. Podozrenie z politických čistiek odmietame. Viac ako tretina z odvolaných riaditeľov je vo funkciách dlhšie, ako existujú na Slovensku samosprávne kraje. Navyše, nejde o nič nové, veď napríklad v školstve sú riaditelia škôl povinní každých päť rokov podstúpiť výberové konanie, aby si obhájili svoju pozíciu."
  V Liptove dvanásť
  V Liptove boli odvolaní riaditelia: Marcela Feriančeková, Knižnica G. F. Belopotockého L. Mikuláš, Dagmar Gasperová, Domov dôchodcov (DD) a domov sociálnych služieb pre dospelých Likavka, Zuzana Gažíková, Galéria P. M. Bohúňa L. Mikuláš, Jana Hapčová, DD a domov sociálnych služieb pre dospelých a útulok L. Mikuláš, Mária Kubíková, Liptovské kultúrne stredisko L. Mikuláš, Anton Machola, DD a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Ružomberok, Igor Okoličány, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Ružomberok, Ján Palider, Krízové stredisko L. Mikuláš, Kamil Paluga, Domov sociálnych služieb pre dospelých Smrečany, Marta Spánková, Nemocnica s poliklinikou L. Mikuláš, Miroslav Vozárik, Domov sociálnych služieb pre dospelých L. Hrádok a Iveta Zuskinová, Liptovské múzeum Ružomberok.
  Zaskočení
  Niektorých riaditeľov sme sa spýtali, ako prijali správu o svojom odvolaní. Kamil Paluga povedal: "Bol som zaskočený a prekvapený, keď som sa o tom dozvedel z televíznych novín. Takýto spôsob je, podľa mňa, v demokratickej spoločnosti neférový. Zriaďovateľ by mal o svojich zámeroch informovať. Myslím si, že odvolaní by mali byť len tí, ktorí si neplnia dobre pracovné povinnosti. Je to degradácia práce, lebo sa môžete akokoľvek snažiť a dobre robiť, stačia chúťky niekoho ‑ a ste odvolaný." Zuzana Gažíková sa vyjadrila: "Plošné odvolanie riaditeľov je z pohľadu tých, ktorí dosahujú nadštandardné výsledky v činnosti inštitúcií, pričom niektoré boli ocenené v národných súťažiach, každoročne dokážu zabezpečiť nemalé finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov na činnosť a prevádzku a v minulom období už čerpali prostriedky z európskych fondov, považujem za demotivujúce. Zvlášť, ak každý z nich je filantropom a jeho ohodnotenie nepresahuje ohodnotenie robotníka v automobilových závodoch. Je pravda, že niektorí riaditelia boli vo funkciách už pred vznikom VÚC, ale po roku 2003 a neskôr všetci prešli konkurzami, ktoré vypísal ŽSK. Ak teda išlo o nespokojnosť s prácou niektorých riaditeľov, malo byť odvolanie konkrétne." Iveta Zuskinová zareagovala: "Riešenie personálnych otázok je v kompetencii zriaďovateľa. Rozhodnutie vedenia ŽSK a poslancov beriem na vedomie a rešpektujem. Výberového konania sa pravdepodobne zúčastním, lebo mám rozpracovaných viac projektov, na ktorých mi záleží a ktoré by som rada dokončila."
  Na názor sme sa spýtali aj poslanca VÚC Alexandra Slafkovského, ktorý hlasoval proti: "Je to výraz zbabelosti vedenia ŽSK, ktoré nenašlo dosť argumentov na to, aby konkrétne povedalo, ktorí riaditelia a prečo nespĺňajú požiadavky podľa ich predstáv. Preto pristúpili k celoplošnému odvolaniu riaditeľov, aby sa zaň schovali."

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky