AKTUALIZÁCIA č.1 z 13.2.2017 Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 1.2.2


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ pre špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódomIROP-PO1-SC121-2016-15 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky