AKTUALIZÁCIA č.1 z 13.2.2017 Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre špecifický cieľ 1.2.1


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ pre špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódomIROP-PO1-SC121-2016-12 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky