Zverejnenie Plánu KČ ÚHK ŽSK na 2. polrok 2016

Žilina 10. júna 2016.

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov


Úrad Žilinského samosprávneho kraja
 


zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2016, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 27. júna 2016.

 

Žilina 10. júna 2016