Zverejnenie návrhu Záverečného účtu ŽSK za rok 2017

4. máj 2018

 

 

 

 


V zmysle § 9 ods. 3 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 21. mája 2018.

 

Žilina 4. mája 2018