Zverejnenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 1. polrok 2018

Žilina 12. januára 2018

 

 

 

 

 

 

V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

 

zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 29. januára 2018.

 

Žilina 12. januára 2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky