31. OKTÓBER 2014

Župní poslanci schválili štvrtú úpravu rozpočtu

 

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. október 2014

 

Štvrtá úprava župného rozpočtu priniesla dobré správy pre rozpočty zdravotníckych, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tisícky eur sú určené na rekonštrukcie, obnovy či nákup techniky a potrebných prístrojov. Celkovo sa rozpočet Žilinského kraja navýšil o takmer 2 milióny eur. Do zdravotníctva poputuje na nové prístroje 80 tisíc eur. Kysucká nemocnica v Čadci získala dovedna 25 tisíc eur, z toho 15 tisíc pôjde na nákup ultrasonografického prístroja s kardio-sondou pre kardiologickú ambulanciu. Nový prístroj nahradí staré zariadenie, ktoré v nemocnici používajú už viac ako 15 rokov. Za zvyšnú časť peňazí zaobstará čadčianska nemocnica nový EEG prístroj na neurologické oddelenie. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne si prilepší rovnako o sumu 25 tisíc eur. Za tieto financie plánuje zaobstarať 3 nové EKG prístroje pre detské oddelenie, neurologické oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých. Okrem toho plánujú zakúpiť sanitné vozidlo, ktoré zvýši komfort prepravovaných pacientov. V Hornooravskej nemocnici v Trstenej si za dotáciu 15 tisíc eur zaobstarajú videolaryngoskop pre ORL oddelenie, ktorý skvalitní diagnostické možnosti a rozšíri spektrum výkonov. Pre Liptovskú nemocnicu znamená zvýšenie rozpočtu vo výške 15 tisíc eur nákup nového pôrodného kresla.

Viac ako 7 tisíc eur získalo vďaka úprave krajského rozpočtu Slovenské komorné divadlo v Martine na zakúpenie novej techniky. V Kysuckej knižnici v Čadci plánujú za dotáciu vo výške 20 tisíc eur zrekonštruovať kanalizáciu, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave. O sumu 5 tisíc eur si prilepšila i Liptovská knižnica v Liptovskom Mikuláši. Peniaze využije na rekonštrukciu vstupu do budovy.

Naprázdno neobídu ani stredné školy v pôsobnosti Žilinskej župy. Čiastka 60 tisíc zo župného rozpočtu poputuje na rekonštrukciu zatekajúcej strechy na Strednej odbornej škole technickej v Žiline a o 30 tisíc si prilepší Gymnázium Hlinská v Žiline, ktoré plánuje za tieto peniaze opraviť strechu nad šatňami.  Ďalšou dôležitou prioritou vo štvrtej úprave rozpočtu bola oblasť dopravy. Dovedna 1,5 milióna eur zo župných peňazí pôjde na posilnenie príspevku na zľavy v prímestskej doprave v celom Žilinskom kraji. Ďalší, necelý milión eur, putuje na spolufinancovanie projektov z eurofondov. „Máme veľa oblastí, do ktorých je potrebné investovať, no žiaľ iba obmedzenú výšku finančných prostriedkov. Som rád, že sa nám podarilo schváliť v poradí už štvrtú úpravu rozpočtu, vďaka ktorej zlepšíme situáciu či už v zdravotníctve, v školstve, kultúre alebo v doprave,“ vysvetlil situáciu žilinský župan Juraj Blanár.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky