27. november 2019

Župní poslanci schválili rozpočet na rok 2020

 

 

 

 

 

 

27.11.2019 – Návrh rozpočtu na rok 2020 schválili poslanci na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve. Najviac peňazí pôjde na dopravu, vzdelávanie, či sociálne zabezpečenie. Na rozpočet vplývali najmä legislatívne zmeny, ktoré vstúpia do platnosti v nasledujúcom roku. 

 

Žilinský samosprávny kraj bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 255, 618 milióna eur. Návrh rozpočtu sa opiera o prognózu daňových a odvodových príjmov, ktorá počíta s legislatívnymi zmenami od 1. januára 2020. ,,Zmeny v legislatíve majú vplyv na ekonomickú kondíciu župy, ale aj miest a obcí. Jediný poslanecký návrh poslancov Národnej rady SR, výsledkom ktorého je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníkov, bude pre nás znamenať výpadok vo výške 5,6 milióna eur na podielových daniach. Navyše musíme čeliťzvýšeným nárokom v oblasti osobných nákladov. Máme zodpovednosť za takmer 10-tisíc zamestnancov v 113-tich organizáciách. Viac ako polovica z podielových daní ide iba na povinné zvyšovanie osobných nákladov,“ povedala županka Erika Jurinová. Ako dodala, vláda by mala riešiť aj zmenu spôsobu financovania samospráv a nielen im navyšovať náklady, kompetencie a znižovať príjem.

Žilinská župa prostredníctvom organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytuje denne služby v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v oblasti stredného školstva a kultúry, zabezpečuje správu a údržbu ciest a dopravnú obslužnosť pre občanov kraja. Od štátu zdedila cesty, školy, nemocnice, niektoré v lepšej, iné v horšej technickej kondícií. ,,Mnohé z nich pred sebou tlačia modernizačný dlh. My sa ich snažíme v rámci našich možností nielen opravovať, ale aj zveľaďovať, Aj napriek problémom zo strany legislatívy sa nám pre nasledujúci rok podarilo v rozpočte vyhradiť viac ako 44 miliónov eur na kapitálové výdavky,“ dodala županka. 

Najviac výdavkov pôjde na dopravu. Budú sa opravovať cesty a mosty, zakúpia sa nové sypače pre potreby Správy ciest ŽSK. Z rozpočtu župy je napríklad naplánovaná aj rozsiahla rekonštrukcia mosta v Podbieli, v Ploštíne, či v Martine, opraví sa priepust v úseku Breza – Zákamenné, spevnia a zmodernizujú sa cesty medzi obcami Klubina – Stará Bystrica, Nová Hrboltová, či Huty.

Takmer štyri milióny eur pôjdu na rozvoj škôl a školských zariadení. Najväčšia investičná akcia je pripravená v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Naplánované sú tiež opravy internátov na Strednej zdravotníckej škole v Žiline ako i na Spojenej škole v Tvrdošíne. 

Rekonštruovať sa budú aj kultúrne inštitúcie a zariadenia sociálnych služieb. Veľká časť rozpočtu pôjde aj do župných nemocníc, kde pokračujú rekonštrukcie spustené tento rok – modernizácia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Trstenej, výstavba urgentného príjmu v Liptovskom Mikuláši, či rekonštrukcia hygienických zariadení pre Dolnooravskú nemocnicu v Dolnom Kubíne. Z rozpočtu sa vybudujú aj nové parkovacie miesta pred Oravskou poliklinikou v Námestove. 

Ďalších 400-tisíc eur je rozpočtovaných na zabezpečenie projektových zámerov v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na Vážsku cyklodopravnú trasu a Kysuckú cyklotrasu. 
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja rokovalo naposledy v tomto roku. Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pondelok 27. januára 2020.