1. JÚL 2014

Župné zariadenia na Orave prešli premenou vďaka eurofondom

  

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 1. júl 2014

 

 

Dva projekty z Regionálneho operačného programu boli úspešne ukončené 

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár včera slávnostne uviedol do života zrekonštruované priestory Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Tvrdošíne a prístavbu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorých zriaďovateľom je Žilinská župa. „Obidva projekty boli finančne podporené z Regionálneho operačného programu a z rozpočtu župy a sú výsledkom úspešného čerpania eurofondov s cieľom zveľadiť, zmodernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v župných zariadeniach,“ skonštatoval pri slávnostnom otvorení župan Juraj Blanár. Domov sociálnych služieb v Tvrdošíne, ktorý aktuálne poskytuje sociálne služby pre 131 obyvateľov, prešiel od augusta 2012 kompletnou rekonštrukciou, a to za plnej prevádzky. V súčasnosti sa už obyvatelia môžu tešiť z novej telocvične, dennej miestnosti či miestnosti pracovnej terapie. Okrem toho bolo zrealizované zateplenie celého objektu, výmena okien a dverí s cieľom znížiť energetickú náročnosť prevádzky. Domov sociálnych služieb v Tvrdošíne tak prešiel prvou významnou obnovou od čias svojho vzniku. Postavený bol v roku 1978 ako prvé účelové zariadenie pre mentálne postihnutú mládež v rámci Slovenska. Po generálnej obnove spĺňa požiadavky na bezbariérovosť a vybudovaním nových priestorov sa výrazne zlepší aj komfort obyvateľov. Projekt rekonštrukcie zariadenia bol vo výške 1,5 mil. eur, z toho sumu 1,2 mil. eur získal kraj z eurofondov a zvyšných 300-tisíc eur dal zo svojho rozpočtu. „Okrem nového šatu a kompletnej rekonštrukcie zariadenia je prínosom aj vznik nových služieb ako denný stacionár, ktorý bol zriadený v priestoroch domova. Zároveň sa nám podarilo v zariadení vytvoriť šesť nových pracovných miest,“ dodal J. Blanár, ktorý považuje podobné projekty v sociálnej oblasti za výnimočné a prospešne najmä pre tých, ktorí pomoc a starostlivosť potrebujú v každodennom živote. Žilinskej župe, ktorá okrem zariadení sociálnych služieb zriaďuje aj kultúrne inštitúcie, sa podarilo získať z eurofondov financie aj na rekonštrukciu Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Projekt za 400-tisíc eur, z čoho sumu 370-tisíc tvorila dotácia z eurofondov a zvyšných 30-tisíc hradil kraj, počítal s rozšírením priestorov knižnice a to výstavbou trojpodlažnej prístavby, ako aj so zateplením hlavnej budovy. Vytvorením prístavby vznikli v knižnici nové výpožičné priestory, prednáškové miestnosti, hygienické zariadenia a počíta sa i s výstavbou letnej čitárne. Budova tiež disponuje novým výťahom a vytvorený bol aj nový vstup pre imobilných čitateľov.

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

Zrekonštrované priestory DSS a ZPS v Tvrdošíne: 


Prístavba Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne:
 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky