1. marec 2017

Župné školy ponúknu stredoškolákom nové unikátne odbory

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 1. marec 2017

Do 10. apríla sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre ich ďalšie štúdium. Žilinská župa je zriaďovateľom 59 stredných škôl, ktoré aktuálne vzdelávajú 24.404 žiakov v regiónoch Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov a Turiec. Od septembra školy v pôsobnosti ŽSK otvoria spolu 125 študijných a učebných odborov, pričom do školského roku 2017/2018 lákajú budúcich prvákov nielen na overenú kvalitu, ale aj na deväť nových odborov. 

Ako uviedol žilinský župan Juraj Blanár, momentálne sa v Žilinskom kraji na strednú školu pripravuje okolo 5.900 deviatakov. „V našej župe sme najväčším zriaďovateľom stredných škôl a máme teda tiež najširšiu ponuku. V každom regióne nájdu žiaci kvalitné gymnáziá, ale aj stredné odborné školy, kam dnes patria obchodné akadémie, priemyslovky, zdravotnícke či stavebné školy. Naším cieľom je čo najlepšie pripraviť absolventov na vysoké školy alebo priamo do zamestnaní, preto každý rok modernizujeme vybavenie učební i dielní pre praktické vyučovanie a otvárame nové odbory odrážajúce aktuálne potreby trhu,“ informoval predseda ŽSK. Podľa jeho slov i vďaka tomu v kraji zaznamenali takmer päťnásobný nárast študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania. „V minulom školskom roku sa na našich školách vzdelávalo takýmto spôsobom 61 žiakov a dnes je to už 294. Aj keď od septembra čakáme ďalší nárast až na takmer 700 stredoškolákov, stále to nie je dosť a musíme robiť všetko preto, aby sme prilákali ako študentov, tak zamestnávateľov,“ zdôraznil J. Blanár.

Jedným z novootvorených odborov budú informačné a sieťové technológie. Odbor bol v posledných rokoch experimentálne overený v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Ako priblížila riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová, Žilinská župa sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj informačno-komunikačných technológií, a preto úzko spolupracuje i s IKT klastrom Z@ict, v ktorom sú združené významné národné a medzinárodné firmy. „Na trhu je pre týchto študentov viditeľný priestor, preto budú môcť budúcich absolventov vychovávať od septembra taktiež v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a Spojenej škole v Tvrdošíne,“ doplnila E. Rovňanová s tým, že podobná situácia je rovnako v oblasti energetiky či gumárstva. Kraj preto otvára študijný odbor operátor gumárskej a plastikárskej výroby v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši a experimentálne úspešne overený odbor technik energetických zariadení budov v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline, jediný svojho typu v ŽSK. „V Turci máme zase silný dopyt po odborníkoch v strojárstve a ostatnej kovospracujúcej výrobe, preto Spojená škola v Martine, ktorá je zároveň centrom odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti, prijme prvých študentov do odboru mechanik – mechatronik,“ uzavrela riaditeľka odboru školstva ŽSK.

 

Zoznam nových študijných a učebných odborov na stredných školách v pôsobnosti ŽSK v školskom roku 2017/2018:

bilingválne štúdium v anglickom jazyku, Gymnázium V. Paulinyho – Tótha v Martine,

bilingválne štúdium v anglickom jazyku, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,

obchodná akadémia – bilingválne štúdium, Obchodná akadémia v Martine,

informačné a sieťové technológie, Spojená škola v Kysuckom Novom Meste,

informačné a sieťové technológie, Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku,

informačné a sieťové technológie, Spojená škola v Tvrdošíne,

operátor gumárskej a plastikárskej výroby, Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši,

ochrana osôb a majetku pred požiarom, Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne,

mechanik – mechatronik, Spojená škola v Martine,

grafický dizajn, Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku,

elektromechanik – automatizačná technika, Spojená škola v Nižnej,

cukrár, Hotelová