29.marec 2019

Župné nemocnice hospodárili v uplynulom roku so ziskom

 

 

 

 

29.3.2019, ŽilinaNemocnice Žilinskej župy sa v uplynulom roku dostali do zisku. Ku kladnému hospodáreniu prispelo najmä oddlženie nemocníc, ich podnikateľská činnosť, ale aj zvýšené výnosy zo zdravotných poisťovní.

Pod správu Žilinskej župy patria 4 nemocnice: Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Všetky župné nemocnice hospodárili v minulom roku so ziskom, a to aj napriek zvýšeným záväzkom voči Sociálnej poisťovni. ,,Hospodáreniu našich nemocníc pomohlo najmä oddlženie zo strany štátu. Z toho plynú nemocniciam ďalšie povinnosti, musia dodržiavať ozdravný plán a ich činnosť bude dôkladne sledovaná,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Náklady nemocníc v roku 2018 dosiahli 80 602 tis.€, medziročne tak vzrástli o 14,29 %. Najvyšší nárast nákladov zaznamenala najväčšia župná nemocnica - Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci. Tá má na konte najvyšší počet ukončených hospitalizácií zo všetkých župný nemocníc. Naopak, najmenej rástli náklady najmenšej župnej nemocnica, ktorou je Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej, pričom sa vyznačuje vysokým počtom ambulantne ošetrených pacientov.

Medziročne vzrástli aj výnosy nemocníc o 23,58 %, čím sa vyšplhali na 85 486 tis. €. Vďaka tomu dosiahli nemocnice pozitívny výsledok hospodárenia vo výške 4 884 tis. €. Najviac sa darilo Liptovskej nemocnice s poliklinikou, čo je najmä výsledkom zaúčtovania výnosov z procesu oddlženia. Ďalším faktorom sú výnosy z podnikateľskej činnosti, ktoré však podliehajú dani, nakoľko sa nejedná o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najmenej rástli výnosy Hornooravskej nemocnice s poliklinikou, čo je opäť do veľkej miery ovplyvnené tým, že ide o najmenšiu nemocnicu.

Celkové príjmy župných nemocníc dosiahli v minulom roku hodnotu 77 290 tis. €, z toho príjmy od zdravotných poisťovní tvoria 82,78% všetkých príjmov. Výdavky nemocníc dosiahli hodnotu 74 790 tis. €. Najvýznamnejšiu časť výdavkov tvoria výdavky na mzdy, ktoré predstavujú viac ako polovicu celkových výdavkov nemocníc.

V Žilinskom kraji aj naďalej chýbajú lekári a veľká časť je v dôchodkovom veku. Najvážnejšia situácia je medzi všeobecnými lekármi pre deti a dorast, kde je až 32% lekárov vo veku nad 65 rokov a 47% lekárov vo veku od 51 do 64 rokov. Tento problém pociťujú aj župné nemocnice. ,,Aj preto realizujeme projekt stabilizácie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. S touto podpornou aktivitou sme už začali v októbri v našich nemocniciach a budeme pokračovať. Našou snahou je nielen zveľadiť technické vybavenie v nemocniciach, ale aj zastabilizovať personálne obsadenie,“ dodala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.