2. január 2017

Župné dotácie v novom roku

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. január 2017

V nedeľu 1. januára 2017 spustil Žilinský samosprávny kraj nový systém poskytovania dotácií, v ktorom župa prerozdelí úspešným žiadateľom až 248-tisíc eur. O financie sa môžu záujemcovia uchádzať v dvoch programoch. „Vyhlásili sme prvé dve výzvy v oblasti športu a kultúry, kde je každoročne najväčší záujem. Popri našich aktivitách sa nám tak aj týmto spôsobom darí rozvíjať ďalšie podujatia, festivaly, prehliadky umenia, podporovať talentovaných športovcov či investovať do skvalitnenia športovísk a iných regionálnych aktivít,“ priblížil žilinský župan Juraj Blanár s tým, že do každej výzvy kraj alokoval 124.364 eur. „Minimálna výška každej dotácie je 300 eur a maximálna 1.500 eur,“ doplnil predseda ŽSK.

Výzva č. 1/2017 je vyhlásená v programe ŠPORT s podprogramami Športoviská a Šport a podpora telovýchovy. O podporu môžu záujemcovia žiadať tiež vo výzve č. 2/2017 v programe KULTÚRA, ktorej súčasťou sú podprogramy Živá kultúra, Publikačná činnosť a Kultúrny turizmus. Žiadosti je možné posielať do 15. februára 2017.

Viac informácií nájdete na webstránke Žilinskej župy.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky