4. február 2020

Župa spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie

 

 

 

 

03.02.2020, Žilina – Žilinská župa včera (3.2.) oficiálne spustila prihlasovanie žiadostí o dotácie. V tejto fáze prerozdelí viac ako pol milióna eur. Uchádzači môžu svoje žiadosti podať elektronicky. 

Obce, živnostníci, ale i občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či iné právnické osoby zo Žilinského kraja už môžu predkladať svoje projekty. Včerajším dňom župa spustila prihlasovanie žiadostí o regionálne a participatívne dotácie. Vôbec po prvýkrát sa budú žiadosti podávať výhradne cez elektronický formulár. ,,Odpadne veľká administratívna záťaž. Očakávame, že sa tým proces predkladania, ale aj vyhodnocovania žiadostí urýchli a zjednoduší. Na druhej strane tým uchádzači získajú aj lepší prehľad o tom, v akej fáze sa ich žiadosť nachádza,“ povedala županka Erika Jurinová. ,,Po prihlásení do formulára si budú môcť skontrolovať, či bola ich žiadosť prijatá, kedy sa očakáva vyhodnotenie a nájdu tam aj informáciu o tom, ako bola ich žiadosť ohodnotená a či bola schválená,“ dodala županka. 

Regionálne dotácie sú určené na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja, ako aj na vytváranie podmienok, ktoré prispejú k ich rozvoju. Župa za týmto účelom rozdelí celkom 325-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 700 eur a maximálna 3000 eur. Dotáciu je možné získať na projekty, ktoré boli alebo budú realizované v termíne od 1.januára do konca novembra 2020. Lehota na predkladanie žiadostí uplynie 2. marca. O pridelení dotácií budú rozhodovať komisie zložené zo župných poslancov. 

Druhým typom sú participatívne dotácie, ktoré sú určené na rozvoj a skvalitnenie komunitnej infraštruktúry, skvalitnenie životného prostredia, či za zachovanie kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji. Celkový objem finančných prostriedkov na participatívne dotácie je 195-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 1000 eur a maximálna 4000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 16. marca. Podporovaná činnosť musí byť realizovaná v termíne od 17. marca do konca novembra 2020. O pridelení dotácií bude rozhodovať verejnosť SMS hlasovaním, ktoré od jeho vyhlásenia bude trvať 25 dní. 

Žiadosti v prípade oboch typov dotácií sa podávajú prostredníctvom elektronického systému cez odkaz https://DotacieZSK.egrant.sk. Vo formulári je k dispozícií aj vzor čestného prehlásenia, ktoré ako jedinú prílohu žiadosti je nutné doručiť podpísanú aj na adresu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Výzvy aj podrobné informácie pre žiadateľov sú k dispozícií na webovej stránke Žilinskej župy v časti granty (http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/)
Zároveň sa tam nachádza aj zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch.

 

 

Kontaktné osoby pre dotazy verejnosti sú:
Monika Hriníková, email: , tel. 041 5032 328
Miriam Skácelová, email: , tel. 041 5032 300