4. jún 2020

Župa sanuje oporný múr v Turzovke

 

 

 

 

 

 


26.5.2020, Žilina - Žilinská župa začala so sanáciou oporného múru a vozovky v Turzovke, ktorú poškodil vodný tok. Práce by mali byť ukončené v lete a stáť budú viac ako 340-tisíc eur.

 

Pôvodný oporný múr nahradí nová pilótová stena v trase pôvodného múru v dĺžke 82,6 metra vrátane železobetónového venca. Súčasťou prác bude aj oprava časti vozovky, odvodnenie svahu, rekonštrukcia priepustu a osadenie bezpečnostných prvkov a zvodidiel.

Oprava vozovky so sebou priniesla aj čiastočne obmedzenia v doprave. Tá je vedená do jedného jazdného pruhu a premávku riadi svetelná signalizácia. ,,Do dnešného dňa zhotoviteľ zrealizoval zatrubnenie a uloženie panelov v mieste existujúcej priekopy za účelom rozšírenia jazdného pruhu, aby bola zabezpečená plynulá doprava po stavenisku.V súčasnosti kompletizuje vrtnú súpravu a následne zaháji práce na vŕtaní pilót," priblížil generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Pavol Liška.

Stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi koncom apríla. Práce by mali podľa zmluvy trvať štyri mesiace.

K poškodeniu oporného múru a komunikácie na ceste II/484 medzi Turzovkou a Klokočovom došlo vo februári tohto roku, kedy po intenzívnych dažďoch stúpla hladina vodného toku Predmieranka a narušila sa statika oporného múru a vozovky. Mesto Turzovka pristúpilo k vyhláseniu mimoriadnej situácie.