29. november 2017

Župa pripravuje rozpočet na rok 2018

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 29. november 2017

Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja predpokladá vyrovnané hospodárenie, župa by mala pracovať s čiastkou 193 miliónov eur. V porovnaní s minuloročným návrhom, ktorý schválili krajskí poslanci v decembri 2016, ide o nárast vo výške 20 miliónov eur. „Pripravili sme stabilný rozpočet s prerozdelením financií do všetkých regiónov a oblastí Žilinského kraja. Investície zabezpečia rozvoj sociálnej oblasti, dopravy, školstva, kultúry, zdravotníctva a rovnako projektov financovaných z eurofondov, na ktorých sa podieľame spolufinancovaním. V budúcom roku bude kraj vďaka aktuálnej výbornej kondícii a vyšším príjmom z daní hospodáriť s vyšším rozpočtom, čo prinesie do regiónov nové impulzy. Žilinská župa je jeden z najprogresívnejších krajov na Slovensku, podarilo sa nám naštartovať ju správnym smerom, verím, že si toto tempo preto udrží aj v ďalších rokoch,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár.

Jednou z najväčších krajských priorít sú tradične sociálne služby, čo vidieť aj v náraste finančných prostriedkov pre rok 2018. „Do sociálnej oblasti investujeme každoročne najviac peňazí z vlastných zdrojov, dokonca najviac na Slovensku. Dostávame sa na hranicu 42 miliónov eur, čo je historické maximum. Financujeme 26 našich domovov sociálnych služieb, no rovnako prispievame prostriedkami pre neverejných poskytovateľov, ktorí pomáhajú so zabezpečením lôžok v súkromných a cirkevných DSS, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného i núdzového bývania a útulkoch,“ priblížil J. Blanár. Návrh rozpočtu počíta tiež s pokračovaním rekonštrukcií budov domovov sociálnych služieb, ich areálov a obnovou prístrojového vybavenia. Kapitálové výdavky zahŕňajú investície vo výške 3,1 mil. eur.

V časti kapitálových výdavkov ide najväčší objem peňazí do modernizácie škôl. Ako uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak, takmer 22 % z týchto zdrojov je rozpočtovaných do škôl a školských zariadení. „Ide o 7,5 mil. eur, ktoré dofinancujú aktuálne rekonštrukcie, zateplenia, výmeny okien, no umožnia tiež začatie nových projektov, ako napríklad zateplenie telocvične v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline a rovnako v Obchodnej akadémii v Ružomberku, výmenu okien v školskom internáte Strednej priemyselnej školy v Martine, zateplenie internátu Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste či výmenu okien v Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne,“ spresnil P. Holeštiak. Do bežných výdavkov vyčlenil ŽSK v rámci originálnych i prenesených kompetencií 69,4 mil. eur. 

Cieľom kraja je pokračovať aj v obnove ciest, mostov a cestárskej techniky. Pre túto oblasť navrhuje rozpočet v časti kapitálových výdavkov takmer 7,4 mil. eur. Počíta sa s rekonštrukciami v oravskom Jasenove, liptovských obciach Korytnica a Lazisko, na Kysuciach v Oščadnici a medzi Čadcou a Makovom, v Turci zase medzi Benicami a Ležiachovom a v Hornom Považí v obciach Dolná Tižina i Horný Hričov. „Okrem obnov ciest a mostov je dôležité venovať sa aj cestárskej technike. Počas rokov sa nám postupne podarilo vymeniť najstaršie stroje, s ktorými pracovali župní cestári. Ďalšia modernizácia je naplánovaná aj budúci rok v hodnote 1,1 mil. eur,“ doplnil J. Blanár.

Žilinský kraj si ako jediný zachoval v plnej pôsobnosti štyri župné nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Dolnom Kubíne a Čadci. Návrh nového rozpočtu počíta s investíciou 3,7 mil. eur do obnovy prístrojov, oddelení, operačných sál či čakární. V roku 2018 by sa mala župa venovať aj rozvoju v oblasti kultúry. V pláne je takmer 7,5 mil. eur v bežných výdavkoch a 2,4 mil. eur v kapitálových. „Aj tu je potrebné dokončiť rozostavané stavby i rekonštrukcie a pokračovať v nových projektoch, či už je to v Bábkovom divadle v Žiline, Liptovskom múzeu v Ružomberku, Turčianskej knižnici v Martine, Oravskej galérii v Dolnom Kubíne alebo Kysuckej galérii v Oščadnici,“ dodal riaditeľ Úradu ŽSK P. Holeštiak. 

Rozpočet pre rok 2018 bude schvaľovať novozvolené Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 29.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky