13. január 2016

Župa podporí seniorov aj v roku 2016

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. január 2016

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) dnes zasadala na svojom prvom novoročnom rokovaní v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Viac ako 160 členov sa zúčastnilo porady o zhodnotení výsledkov činnosti za rok 2015 a prijatí nových úloh do roku 2016. „S Jednotou dôchodcov spolupracujeme dlhodobo a som rád, že s našou podporou sa uskutočnilo aj toto rokovanie. Pred pár mesiacmi sme spoločne podpísali Memorandum o partnerstve a spolupráci, ktorým sme sa zaviazali naďalej zvyšovať kvalitu a dôstojnosť každodenného života seniorov žijúcich v Žilinskom kraji. Verím, že počet členov JDS sa preto bude neustále zvyšovať a my podporíme aj tento rok mnoho zaujímavých projektov. V minulom roku sme prostredníctvom grantového systému vyčlenili jednotlivým oblastným organizáciám takmer 4-tisíc eur, a tak i finančne prispeli k uskutočneniu viacerých podujatí, športových hier či iných stretnutí,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár. ŽSK je štvrtým krajom, ktorý s jednotou podpísal memorandum. Predstavuje pokračovanie aktivít, ktoré župa vo svojej politike presadzuje. „Pre náš kraj je jednou z hlavných priorít sociálna a zdravotná oblasť, neodmysliteľne sa dotýkajúca práve seniorov, ako tiež vytváranie vhodných podmienok pre rozvíjanie a napĺňanie ich potrieb a záujmov. Zároveň je dôležité, aby si i mladá generácia uvedomila, že úcta a rešpekt k seniorom by mali byť prirodzenou súčasťou nášho života,“ doplnil predseda ŽSK.

Podľa slov predsedu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana KO JDS vznikla už v roku 1992 a medzi prvými okresnými organizáciami boli Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Martin a Žilina. Ich hlavným cieľom je chrániť práva a záujmy slovenských dôchodcov v oblasti sociálnej i zdravotnej, vzdelávania, kultúry a športu. Na Slovensku združuje jednota celkovo viac ako 82-tisíc členov a účinne spolupracuje s Vládou SR a jej jednotlivými ministerstvami, pričom sa aktívne zapája aj do pripomienkovania a tvorby legislatívnych noriem. „Veľmi dôležitá je pre nás otázka rozširovania členskej základne. V minulom roku sme prijali takmer 1200 členov, čo je najúspešnejší výsledok v histórii KO JDS. Najviac členov prijal práve okres Žilina, a to takmer 350,“ informoval M. Kotian. 

V novom roku 2016 sa KO JDS zameria najmä na tradičné podujatia, ktoré každoročne organizuje, ako napríklad krajské športové hry, prehliadku spevokolov a súborov, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy či rôzne ďalšie oslavy významných výročí, pamätných dní a medzníkov slovenskej histórie. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky