31. január 2020

Župa ocení podnikateľské nápady stredoškolákov

 

 

 

 

 

 


30.1.2020, Žilina – Už o týždeň končí prihlasovanie na okrúhly desiaty ročník Stredoškolského podnikateľského zámeru. Nápadití stredoškoláci môžu svoje projekty prihlasovať do 7. februára 2020.

 

Výzva je určená pre študentov stredných škôl na území Žilinského kraja. ,,Chceme mladých ľudí motivovať a  posmeliť ich na ceste za vlastným podnikaním. Často majú výborné nápady, ktoré s trochou odbornej pomoci a usmernenia môžu byť vstupenkou do sveta podnikania. My im chceme na tejto ceste pomôcť,“ povedala županka Erika Jurinová.Súťaž mladých stredoškolákov má dnes za sebou aj úspešné príbehy. Pred ôsmimi rokmi žiak SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši Adam Krakovský uspel so svojím zámerom „Nenechajte svoje peniaze odtiecť,“ ktorý spočíval v zachytávaní dažďovej vody a budovania domácich ekočističiek. Dnes stojí na čele spoločnosti, ktorá prináša svojim zákazníkom inovatívne riešenia v oblasti nakladania a hospodárenia s vodou.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, ale aj trojčlenné skupiny. V minulom ročníku sa zapojili študenti s takmer tromi desiatkami projektov.Podnikateľský zámer musí vychádzať z vlastného nápadu a myšlienka musí byť reálna a realizovateľná (v horizonte dvoch rokov). Smerovanie podnikateľského zámeru nie je tematicky obmedzené. Prihlasovanie projektov končí v piatok 7. februára.

Doručené projekty vyhodnotí päťčlenná hodnotiaca komisia. Vyberie tri najlepšie projekty, ktoré budú ocenené. Víťazné podnikateľské zámery si odnesú lákavú finančnú odmenu a plaketu. Výsledky ocenenia budú už tradične vyhlásené na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2020.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia nájdete na webe Žilinskej župy.

Praktické informácie

 

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom stránky www.zilinskazupa.sk, kde je k dispozícií na stiahnutie prihlasovací formulár. Ten treba zaslať
1. elektronicky na e-mailovú adresu

alebo 

2. osobným doručením alebo či poštou na adresu:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja 
Komenského 48
011 09 Žilina
Na obálke uviesť označenie „Podnikateľský zámer - NEOTVÁRAŤ“

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky