27. marec 2018

Župa má záujem o záchranu i rozvoj žilinského letiska

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 27. marec 2018


Je dôležité zachovať prevádzku letiska, obnoviť pravidelnú linku a naštartovať jeho ďalší rozvoj. 
Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita a mesto Žilina podpísali Memorandum o spolupráci pri rozvoji Letiska Žilina.


Existencia a využitie letiska minimálne v súčasnej forme je dôležitá pre všetkých troch strategických partnerov memoranda. Žilinský kraj je v rámci Slovenska tretím najvýznamnejším ekonomickým regiónom s vysokým potenciálom do budúcnosti.

Zachovanie a prevádzka medzinárodného verejného letiska sú podstatné pre rozvoj regiónu, podnikania, turizmu, prílev investícii a zo strany univerzity aj pre vedu, výskum, vzdelávanie a praktický výcvik budúcich profesionálnych pilotov.

„Ide nám predovšetkým o záchranu letiska a preto sme sa spojili mesto Žilina, Žilinská univerzita, aj Žilinský samosprávny kraj. Memorandum má pre ministerstvo dopravy slúžiť ako apel, že máme záujem spoločne robiť na tom, aby žilinské letisko fungovalo minimálne v takej forme ako doposiaľ. Ale samozrejme naším plánom je, aby sa služby rozvíjali,“ zdôraznila žilinská županka Erika Jurinová.

Memorandum je reakciou na plány ministerstva dopravy vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom letiska. Zmluvné strany memoranda nepovažujú tento spôsob za najvhodnejšie riešenie.

„Máme obavy z plánu ministerstva dopravy, aby nedošlo k utlmeniu činnosti žilinského letiska, to by nebolo dobré pre región,“ uviedla Jurinová.

Memorandum má deklaratívny charakter, no zároveň sa aktuálne pripravuje biznis plán, v ktorom sa uvažuje aj o majetkovo-právnych zmenách v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina, ktorá vlastní a prevádzkuje letisko. V súčasnosti je majoritným vlastníkom akciovej spoločnosti ministerstvo dopravy (99,53%, zvyšok VÚC Žilina).

 

Lukáš Milan                            
riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov

 

Text memoranda:
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2018/3/114-2018-odaup-parafy-ramcova-zmluva-spolupraci-pri-rozvoji-letiska-zilina.pdf