25. jún 2019

Župa láka nových lekárov dotáciou až do výšky 30-tisíc eur

 

 

 

 

 

25.6.2019, Žilina – Žilinský samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý spustil vlastné dotačné programy na stabilizáciu lekárov a sestier. Finančne podporí tých, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v oblastiach, kde je nedostatok lekárov.

 

V rámci prvej výzvy župa vyčlenila 150-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 5-tisíc, maximálna 30-tisíc eur. Výzva je určená nielen pre všeobecných lekárov, ale aj pre špecialistov.

Úspešný žiadateľ môže získať dotáciu na materiálno-technické vybavenie svojej ambulancie. ,,S nedostatkom lekárov zápasia aj iné kraje. O tomto probléme často diskutujeme na spoločných stretnutiach SK8. Sme prvý kraj, ktorý spustil motivačné programy do praxe. Máme stabilizačný program zamestnancov v našich zdravotníckych zariadeniach, kde máme k dnešnému dňu zapojených 167 lekárov a sestier. Novým dotačným systémom dávame príležitosť najmä mladým lekárom, ktorí po skončení štúdia často odchádzajú za hranice Slovenska. Chceme im uľahčiť štart, aby mohli rozbehnúť a vybaviť svoje ambulancie aj tu, doma,“ uviedla županka Erika Jurinová. Župa chce zdravotníkov získať do špecializácií, v ktorých chýbajú, ale tiež do regiónov, kde napríklad obvodní lekári odišli do dôchodku a ďalší už o ambulancie nemali o  záujem.

Oprávneným žiadateľom o dotácie je fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt na území Žilinského kraja, alebo tu pôsobí a vykonáva svoju činnosť. Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke Žilinskej župy. Žiadosti o dotácie je možné predkladať od 1. júla do 31. augusta 2019.

Ešte minulý rok v októbri Žilinská župa spustila motivačné programy pre študentov a absolventov lekárskych fakúlt. Študenti získajú od župy štipendium s tým, že po skončení štúdia budú pracovať v niektorej zo župných nemocníc. ,,Máme rozbehnutých niekoľko programov – napríklad Štartovné (šesťmesačný príspevok ku mzde),Poď domov (za návrat do rodného kraja)a Naštartuj si svoju kariéru pre zahraničných zdravotníkov, ktorí potrebujú jazykovú prípravu a súčasne program mentorstva v nemocniciach. Program pre podporu vzdelávania lekárov a sestier je jedinečný. Máme pozitívnu reakciu zo zdravotníckych zariadení, aj od zamestnancov. Program pre podporu vzdelávania lekárov a sestier je jedinečný. Máme pozitívnu reakciu zo zdravotníckych zariadení, aj od zamestnancov,“ dodala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

 

13. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Župné novinky zo zastupiteľstva v skratke

· Zastupiteľstvo rokovalo o druhej úprave rozpočtu ŽSK na rok 2019, v rámci ktorej poslanci schválili pridelenie prostriedkov pre Hrádocké arborétum. Na údržbu a zamestnanie odborných pracovníkov, ktorí sa budú pravidelne starať o chránenú pamiatku, ktorej vlastníkom je ŽSK, vyčlenili 40-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch sa samosprávny kraj priamo nepodieľal na  pravidelnom financovaní arboréta, ale v rámci praxe sa oň starala lesnícka škola, čo sa ukázalo ako nedostatočné.

 

· Poslanci zastupiteľstva ŽSK schválili úver 4 milióny eur, ktoré sa použijú na financovanie rozostavaných stavieb alebo investičných akcií, ktoré sú pripravené na realizáciu v tomto roku. Projekty sa týkajú investičných akcií v zdravotníctve, kultúre, školstve a sociálnej oblasti vo všetkých regiónoch Žilinskej župy.

· Poslanci schválili dohodu o spolupráci medzi župou a mestom Krásno nad Kysucou pri riešení dlhodobo nevyhovujúce stavu strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea. Predpokladané náklady na opravu sú 200 000 EUR, ktoré si rozdelia na polovicu.

· Župa pokračuje v revitalizácii Slanického ostrova umenia. Vlani začala s odstraňovaním náletových drevín a s upratovaním ostrova. Teraz sa bude uchádzať o dotáciu vo výške 50-tisíc eur z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zámerom projektu je realizácia prvej etapy revitalizácie Slanického ostrova umenia. Zrekonštruované plochy by mali zvýšiť komfort a bezpečnosť návštevníkov a tým zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb.