19. december 2016

Župa hospodári efektívne a transparentne

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. december 2016

„Župa hospodári efektívne a transparentne,“ vyhlásil žilinský župan Juraj Blanár. Už tretí rok podľa neho ŽSK úspešne realizuje projekt Otvorený kraj, ktorý prináša väčšie otvorenie župy občanom. „Vysielame naše zastupiteľstvá online, ktokoľvek si ich tak môže pozrieť aj zo vzdialenejších regiónov Žilinského kraja a sledovať, ako schvaľujeme finančné prostriedky. Ako prvý zo slovenských krajov sme tiež začali pred šiestimi rokmi obstarávať elektronicky. Dodnes používame až dva nezávislé certifikované elektronické systémy obstarávania,“ zdôraznil predseda ŽSK. 

Prvenstvo medzi župami na Slovensku vytvoril ŽSK aj v novom procese zapojenia poslancov. „Aby mali vždy aktuálne informácie, priblížime im jednotlivé verejné obstarávania a zašleme poslancom priamo na ich emailovú adresu elektronický odkaz na konkrétne zákazky. Okrem toho budú pozvaní aj do komisií, ktoré vyhodnocujú ponuky z obstarávaní, a budú tak vždy pri rozhodovacom procese,“ vysvetlil J. Blanár. Podľa jeho slov je to ďalší krok otvorenej práce Žilinského kraja. 

Ako ďalej podotkol, obstarávanie elektronickou formou však neprináša len väčšiu transparentnosť, ale tiež úsporu financií. Vďaka takémuto spôsobu nakupovania sa ŽSK podarilo v druhom polroku 2016 ušetriť už viac ako 3 milióny eur. „Za toto obdobie sme ukončili až 69 elektronických obstarávaní, ktorých cieľom bolo vysúťažiť zhotoviteľa pre rekonštrukcie našich nemocníc, domovov sociálnych služieb, kultúrnych a školských inštitúcií a tiež nájsť dodávateľov pre ďalšie nákupy tovarov a služieb,“ zhrnul J. Blanár. 

Riaditeľka odboru verejného obstarávania ŽSK Ivana Žureková informovala, že ušetrená suma financií od júla do decembra predstavuje 25,98 % a ide o rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákaziek a ich vysúťaženou cenou. „Predpokladaná hodnota všetkých zákaziek bola 12.969.125,60 eur a nám sa podarilo elektronickým obstarávaním znížiť ceny až na 9.600.130,36 eur,“ priblížila I. Žureková. 

ŽSK každý polrok zverejňuje aj zoznam top 10 obstarávaní za dané obdobie, ktoré mali pre župu nielen najvyššiu hodnotu, ale tiež najväčšiu úsporu. „Sme otvorený kraj a obyvatelia majú právo nazrieť takpovediac „do kuchyne“. Všetky rekonštrukcie robíme pre zlepšenie života v našej župe a nemáme čo skrývať. Zverejňujeme preto ako firmy, ktoré obstarávania vyhrali, tak ich ceny, aby občania mohli i takýmto spôsobom dohliadať na efektívne využitie verejných financií,“ uzavrel predseda ŽSK.

Rebríček top 10 obstarávaní za II. polrok 2016 nájdete tu.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky