31. JÚL 2014

Župa aj tento rok ocení významné osobnosti, nomináciu môžete poslať aj Vy

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 31 júl 2014 

 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) udeľuje od roku 2011 najvyššie ocenenie župy, ktorým je Cena ŽSK. Aj tento rok tak môžu obyvatelia Žilinského kraja už po štvrtýkrát navrhnúť významné osobnosti zo svojho okolia, ktoré sa veľkou mierou pričinili k rozvoju a prezentácii kraja. Návrhy musia obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich súhlas s nomináciou a odôvodnenie predloženého návrhu. Župan môže na návrhy občanov, poslancov Zastupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať jedno z troch ocenení - Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Tipy na ocenených možno zasielať do 31. augusta 2014 v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom na Úrad ŽSK.
„Minuloročné oceňovanie sa nieslo v duchu úspešných žien, keď sme najvyššie ocenenie župy udelili vojnovej veteránke Márii Pelcrovej, speváčke Helene Záhradníkovej a atlétke Lucii Klocovej. Verím, že aj tento rok dostaneme od obyvateľov zaujímavé tipy na osobnosti, ktoré šíria dobré meno Žilinského kraja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Okrem Ceny ŽSK udelil župan v minulom roku aj druhé najvyššie ocenenie „Pamätnú plaketu ŽSK“, a to choreografovi Ľudovítovi Pekarovi, uznávanej odborníčke v oblasti židovskej kultúry Albíne Pánikovej a bývalému rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeuszovi Zasepovi. Slávnostné oceňovanie sa koná vždy na sklonku roka, a to v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine.
Do roku 2010 bolo najvyššie ocenenie kraja „Čestné občianstvo“, ktorého držiteľmi sú básnik a esejista Milan Rúfus, emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec, drotársky historik Karol Guleja, spisovateľ a jazykovedec Anton Habovštiak či akademický sochár Štefan Pelikán.

 

Mgr. Hana Sahulčíková
hovorkyňa ŽSK