19. december 2018

Žilinský samosprávny kraj hostil posledné tohtoročné zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK 8

 

 

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 17. decembra 2018 – Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa konalo posledné tohtoročné stretnutie Zduženia samosprávnych krajov SK8, ktoré zastrešuje čelných predstaviteľov zo všetkých slovenských samosprávnych krajov.

Predsedovia samosprávnych krajov pošlú v najbližších dňoch Ministerstvu dopravy a výstavby SR a vláde SR spoločné stanovisko združenia SK8, v ktorom upozornia na dôležitosť dostavby rozostavaných diaľničných úsekov a zároveň poukážu na kritické úseky ciest naprieč krajmi. 
Županka Erika Jurinová vyjadrila hlboké znepokojenie nad otáznou dostavbou mimoriadne dôležitého diaľničného úseku medzi východom a západom krajiny, ktorým je tunel Višňové. „V rámci združenia SK8 všetci župani pochopili, že tunel nie je dôležitý len pre nás, ale pre celé Slovensko. Ak dôjde k zbrzdeniu, obávame sa, že to nebude na dva - tri roky, ale na desaťročie,“ povedala Jurinová. Župani sa zhodli, že každý región má svoje špecifické problémy s dopravnou infraštruktúrou, ktoré pomenujú v stanovisku vláde a ministrovi dopravy.


Školstvo i sociálne služby

Medzi zásadné body rokovania županov patrila Vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl. „Vo vyhláške, podľa ktorej mali jednotlivé samosprávne kraje určiť počet prvákov na stredných školách chýbalo veľmi veľa údajov, či už z ministerstva školstva alebo ministerstva práce. Ako samosprávne kraje sme s tým mali veľké problémy. Chceme to preberať s ministerstvom školstva. Verím, že nám vyhovie,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, pod ktorého gesciu spadá aj téma školstva. Župani sa plánujú zaoberať tiež otázkou, či by ministerstvo školstva vedelo určiť výkony zvlášť súkromným zriaďovateľom a zvlášť cirkevným školám. 

Prešovský župan Milan Majerský upozornil na stúpajúci počet dôchodcov. Pripomenul, že predsedovia samospráv mali vážnu debatu aj s neverejnými poskytovateľmi, ktorí ich žiadali o spoluprácu, čomu sú otvorení. „Nedelíme dôchodcov na našich a cirkevných, berieme ich všetkých za svojich, potrebujeme im poskytnúť kvalitné služby,“ povedal za združenie SK8 predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. 

Lepšie zdravotníctvo

Zo zdravotníctva bola predostretá najmä téma rajonizácie lekárov špecialistov. Každý občan má mať právo vlastného výberu lekára, no napriek tomu sa množia žiadosti občanov, ktorí sa nevedia dostať k svojim lekárom. Nemenej dôležitou agendou je aj dostupná sieť pohotovostných ambulancií „Existuje obava, že čas medzi 13. a 16. hodinou, kedy začínajú pohotovosti ostáva nepokrytý a zvyšujú sa náklady na rýchle zdravotné služby,“ uviedla Erika Jurinová. Podľa jej slov sa začali množiť aj podnety od občanov, ktoré upozorňujú na „spoplatňovanie“ objednávania. „Ako všetci vieme, zo zákona to nie je možné a začali sme preto komunikovať s ministerstvom. Žiaľ, opäť sme zistili, že existujú nové spôsoby ako obísť legislatívny rámec,“ uviedla Jurinová. 

Audit kultúrnych činností a podpora regionálnych knižníc


Problematiku kultúrnych inštitúcii má pod patronátom Trnavský samosprávny kraj. Podľa slov župana Jozefa Viskupiča panuje v rámci skupiny SK8 zhoda zameraná na audit kultúrnych činností, ako i podpory regionálnych knižníc miestnymi samosprávami. „Spoločne s rezortom kultúry by sme mali parametre kultúrnych inštitúcii nastaviť tak, aby to nebolo spôsobom ´čo obec to iné pravidlo´. Obec, mesto, kraj a štát by mali vedieť inštitúcie odfinancovať rovnakým spôsobom,“ povedal v Žiline predseda SK8.

Európske zdroje nám môžu aj škodiť, ak ich zle využijeme 

Banskobystrický župan Ján Lunter upozornil na problém využívania dotácií v poľnohospodárstve. „Na jednej strane vidíme koľko sa investovalo do rozvoja poľnohospodárstva a aké zdroje sa čerpali z eurofondov, na strane druhej môžeme vidieť nesebestačnosť a potravinový deficit na vývoz a dovoz potravín,“ povedal Lunter. Podľa jeho slov sa župani budú usilovať o väčšiu participáciu s mestami a obcami s cieľom dosiahnutia najlepších záujmov regiónov. 

Efektívnejšie čerpanie eurofondov 

Jediný kraj, ktorý má zatiaľ zastúpenie aj v Bruseli je Bratislavský samosprávny kraj. Jeho predseda Juraj Droba dúfa, že aj ostatné kraje tam obnovia svoje aktivity. Bratislavský kraj má v Bruseli dvoch zamestnancov, ktorí sa venujú agende eurofondov na plný úväzok. V aktuálnom programovom období sa budú župani usilovať aj o odstránenie niektorých bariér. Jednou z nich je napríklad odpočet DPH na projekty do 5 miliónov eur z dielne Európskej komisie. „V praxi to znamená, že ak budete mať väčší infraštrukturálny projekt typu električka, železničná trať alebo zdvojnásobenie koľají, budete to musieť ´rozkúskovať´. Hľadáme preto riešenia, aby sa podobné veci nemuseli diať,“ informoval Droba. 

Pokračovanie projektu „Revolution train“ a podpora Smart krajov 

Jozef Viskupič vyzdvihol aj projekt zameraný na prevenciu boja proti drogovým závislostiam tzv. Revolution Train, ktorý je inšpiráciou z Českej republiky. Ako prvý ho finančne podporil a zaviedol Žilinský samosprávny kraj vo viacerých okresných mestách. „Väčšina zástupcov krajov, víta možnosť zorganizovať vo svojich krajoch protidrogový vlak, aby mal každý kraj svoju zastávku,“ vyjadril sa predseda SK8 Jozef Viskupič. 

V najbližšom období sa župani budú venovať aj výzve ohľadom smart, resp. inteligentných krajov. Malo by ísť o integrálnu súčasť už doterajšej výzvy, ktorá je zameraná na inteligentné mestá a regióny. „Dnešným dňom môžeme označiť Smart región za stanovený. Peniaze chceme využiť na to, aby sme sa po téme Smart city vedeli dopojiť aj na úrovni krajov,“ uzavrel Viskupič.

Žilinské zasadnutie viedol predseda združenia SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Okrem domácej predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej na stretnutí nechýbal Juraj Droba za Bratislavský samosprávny kraj, Jaroslav Baška za Trenčiansky samosprávny kraj, Ján Lunter za Banskobystrický samosprávny kraj a Milan Majerský za Prešovský samosprávny kraj. Nitriansky samosprávny kraj zastupoval jeho podpredseda Marián Kéry a Košický samosprávny kraj Ľubomír Gerda (riaditeľ SO pre IROP).


Galériu zo stretnutia županov si môžete prezrieť v albume na našom Flickri.