Zoznamy mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku

Zo 6. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty dňa 13.01.2020

 

 

 

 

 

  • Zoznamy mikroprojektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci strešnych projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v rámci IV. a V. výzvy zo 6. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty dňa 13.01.2020:
  • 1. prioritná os Programu 
  • 3. prioritná os Programu

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky