21. december 2015

Zo šiestich záujemcov sa prihlásila iba jediná firma

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. december 2015

O výsledku verejného obstarávania na zriadenie dialýzy v Oravskej poliklinike v Námestove v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dnes informoval krajských poslancov Zastupiteľstva ŽSK za okres Námestovo žilinský župan Juraj Blanár. „Naším cieľom je dostať dialýzu späť do Námestova, aby pacienti nemuseli za svojou liečbou dochádzať. No najskôr sme podľa zákona povinní uskutočniť verejné obstarávanie,“ priblížil predseda ŽSK. Zdôraznil, že v rámci zákazky bolo dôležité nastaviť správne odborné parametre. Súťaž bola rozdelená do troch častí, aby sa vytvoril väčší priestor pre záujemcov. „Musím však konštatovať, že do súťaže o prístrojové vybavenie dialýzy sa prihlásil len jediný záujemca, ktorý ponúkol neprimerane vysokú cenu, a komisia preto rozhodla, že zákazka sa ruší,“ dodal. 

„Nie je možné zdôvodniť, prečo tak nevýhodnú ponuku prijať. Podklady k obstarávaniu si vyžiadalo šesť záujemcov a nakoniec sa na časť zákazky prístrojového vybavenia prihlásila len jedna firma a finančné podmienky, ktoré nastavila, sú o viac ako 60 % vyššie, ako je bežné na trhu,“ uviedla riaditeľka odboru verejného obstarávania ŽSK Ivana Žureková. „Musíme dodržiavať legislatívny rámec, a preto v novom roku vypíšeme nové výberové konanie,“ uzavrel Blanár. 

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK