Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na Značku Európske dedičstvo pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii
Touto cestou by sme radi dali do Vašej pozornosti výzvu na predkladanie nominácií na udelenie Značky Európske dedičstvo: http://www.pamiatky.sk/sk/page/znacka-europske-dedicstvo-%E2%80%93-vyzva-na-predkladanie-nominacii, ktorú vypísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo.

Výzva je určená lokalitám, ktoré zohrávali významnú úlohu v európskej histórii, kultúre alebo integrácii a majú záujem aktívne šíriť povedomie o svojej európskej dimenzii. V prípade záujmu o získanie Značky Európske dedičstvo je potrebné vyplniť nominačný formulár a najneskôr do 30. novembra 2018 ho v digitálnej forme poslať na adresu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Aby sa informácia o vyhlásení výzvy dostala k čo najširšiemu okruhu adresátov, chceli by sme Vás zároveň požiadať o spoluprácu prostredníctvom zdieľania tejto výzvy na Vašich webových stránkach alebo v newsletteroch.

Podrobnejšie informácie o Značke Európske dedičstvo nájdete na stránke Pamiatkového úradu SR http://www.pamiatky.sk/sk/page/europske-dedicstvo, prípadne Vám ich radi poskytneme na tejto e-mailovej adrese alebo nižšie uvedenom telefónnom čísle.

S pozdravom a poďakovaním,

 

Mgr. Anna Tuhárska

| Národný kontaktný bod
pre Značku Európske dedičstvo
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Cesta na Červený most 6 |814 06 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 20 464 342 || www.pamiatky.sk

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky