15. máj 2020

Zmodernizované oddelenia v Kysuckej nemocnici v Čadci začínajú slúžiť pacientom

 

 

 

 15.5.2020, Žilina - Napriek mimoriadnej situácii a koronakríze sa podarilo Žilinskej župe ukončiť tri veľké investičné akcie za približne 1,2 milióna eur v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci - modernizáciu internej JIS, traumatologickej JIS a hygienických zariadení v internom pavilóne. Nové priestory boli slávnostne otvorené v piatok 15.mája.

Predchádzajúce JIS oboch oddelení nespĺňali aktuálne náročné kritériá kladené na priestorové a materiálno-technické vybavenie, ich rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. ,,V rámci rekonštrukcie došlo k rozšíreniu lôžkovej kapacity, efektívnejšiemu využitiu priestorov oboch JIS a k zabudovaniu potrebných technických zariadení a prístrojového vybavenia nevyhnutných na ich prevádzku. Určite sa tým uľahčí a zefektívni práca zdravotníkov a zvýši sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti o pacientov interného oddelenia a oddelenia úrazovej chirurgie, vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť," povedal riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.

Na JIS interného oddelenia prichádzajú pacienti vyžadujúci intenzívnu starostlivosť – pacienti s infarktom, so srdcovým zlyhávaním, so závažnými pľúcnymi ochoreniami, metabolickými ochoreniami a tiež pacienti vyžadujúci nepretržitú starostlivosť a monitoring životných funkcií. ,,Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa po rekonštrukcii výrazne zlepší. Do modernizácie sme investovali viac ako 470-tisíc. Týka sa to nielen stavebných úprav, ale aj prvotriedneho vybavenia, vďaka čomu dnes oddelenie JIS na internom oddelení zodpovedá potrebám moderného zdravotníctva," povedala županka Erika Jurinová. Takmer 50-tisíc financovala nemocnica, ostatnú časť investície platil kraj. V rámci rekonštrukcií internej JIS sa vymenilo všetko od podlahy až po strop - nové sú omietky, obklady, vzduchotechnika, elektrické rozvody, aj rozvody vody a kúrenia. Nové je aj komplet prístrojové vybavenie. Celkový komfort pacientov zlepšia nové polohovateľné postele. Okrem JIS boli v internom pavilóne zrekonštruované aj hygienické zariadenia za takmer 500-tisíc eur.
Modernizáciou prešla aj traumatologická JIS. Jej pôvodné priestory nespĺňali požadované predpisy a boli značné opotrebované. Došlo k rozšíreniu pôvodných priestorov a k dispozičným zmenám, k štyrom pôvodným lôžkam bol vybudovaný samostatný box s jedným lôžkom, ktorý sa bude slúžiť aj ako izolačka. Na oddelení úrazovej chirurgie sú liečení pacienti so závažnými úrazmi, vyžadujúci intenzívnu starostlivosť a monitoring životných funkcií – polytraumy, úrazy hlavy, závažné solitárne poranenia, či rizikoví pacienti v pooperačnom období. Manipuláciu s pacientmi uľahčí nový zdvíhací koľajničkový systém namontovaný vo veľkej izbe pacientov. Stavebné práce spolu so špičkovým vybavením stáli takmer 300-tisíc eur, zhruba 9-tisíc financovala nemocnica.

Nejde o prvú veľkú modernizáciu v Kysuckej nemocnici v Čadci. Medzi najvýznamnejšie rekonštrukcie v roku 2019 patrí napríklad modernizácia Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny za zhruba 650-tisíc eur.

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci je jednou zo štyroch nemocníc v správe Žilinskej župy, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba 130-tisíc ľudí.

Minulý rok župa vynaložila takmer päť a pol milióna eur na investície do svojich zdravotníckych zariadení.