2.apríl 2019

Sobášni palác v Bytči dnes patril učiteľom.

 

 

 

 

 

2.4.2019, Žilina – Sobášny palác v Bytči dnes patril učiteľom. Za úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou dnes ocenil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 28 výnimočných stredoškolských pedagógov. Slávnostnú atmosféru dotvoril „Big Band“ žilinského Konzervatória.

 

Historické priestory Sobášneho paláca v Bytči zaplnili stredoškolskí pedagógovia zo Žilinského kraja. Pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. ,,Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedla županka. Ocenenie spolu so župankou odovzdala aj riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Medzi ocenenými pedagógmi sú i takí, ktorí povolaniu učiteľa zasvätili celý svoj život a svoje povolanie vykonávajú viac ako 3 dekády rokov.

Podľa županky je úlohou kraja vytvárať učiteľom vhodné podmienky na prácu, žiakom na štúdium. K tomu potrebujú moderné priestory a kvalitné vybavenie. Viac ako 3 milióny eur pôjde na dokončenie rozostavaných stavieb ako aj na nové investície. ŽSK podporuje inovatívne metódy výučby na školách, rozvíjať sa bude aj odborné vzdelávanie. ,,Aj tento rok budeme pokračovať v rekonštrukciách a modernizácii našich škôl a školských internátov. Alokujeme peniaze z rozpočtu kraja a snažíme sa získať čo najviac prostriedkov z rôznych projektov aj z fondov EÚ. Vďaka eurofondom sa pripravuje modernizácia odborného vzdelávania na ďalších 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR. Školy musia byť vybavené tak, aby z nich vychádzali ľudia, ktorí nebudú mať problém sa uplatniť na trhu práce,“ uzavrela županka.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných škôl – 38 odborných škôl, 15 gymnázií, 6 spojených škôl a 2 školských zariadení (1 internát a 1 jazyková škola).

 

Zoznam ocenených pedagógov

1.

Adamcová Milada, Ing. Obchodná akadémia, Dolný Kubín

12.

Macuš Jaroslav, Ing. SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto

23.

Chupáčová Alena, Mgr. SOŠ podnikania, Žilina

2.

Barčáková Monika, PhDr. Spojená škola, Nižná

13.

Marčeková Iveta, Mgr. SOŠ pedag., Turčianske Teplice

24.

Kajánek František, Ing. SOŠ technická, Čadca

3.

Behúň Richard, Bc. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

14.

Marková Lucia, Mgr. SOŠ podnikania, Žilina

25.

Kružel Jozef, Ing. SOŠ technická, Námestovo

4.

Borovjáková Eva, Ing. SOŠ podnikania a služieb, Námestovo

15.

Marková Oľga, RNDr. Gymnázium, Liptovský Hrádok

26.

Palovská Beáta, Ing. SŠ, Bytčická, Žilina

5.

Čúzyová Tatiana, Mgr. SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok

16.

Moresová Magdaléna, Mgr. SZŠ, Liptovský Mikuláš

27.

Smolár Peter, Ing. SŠ, Nižná

6.

Chovanová Marcela, RNDr. Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

17.

Rovňaníková Silvia, Mgr. SOŠ PaSnV, Žilina

28.

Školníková Danica, RNDr. Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok

7.

Karkušová Jana, Mgr. SOŠ Obchodu a služieb, Martin

18.

Strapec Marián, Ing. SOŠ polytechnická, DK-Kňažia

 

8.

Kočíšek Jaroslav SOŠ technická, Čadca

19.

Ševčíková Andrea, Mgr. art. Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok

 

9.

Kormanová Miroslava, PaedDr. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

20.

Šišáková Zuzana, Ing. SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš

 

10.

Kováčik Radomír, Ing. SPŠ technická, Martin

21.

Tokarčíková Danica, Ing. Obchodná akadémia, Martin

 

11.

Leibiczerová Jana, Mgr. Gymnázium, Hlinská, Žilina

22.

Valentová Dagmar, Ing. SOŠ dopravná, Žilina

 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky