21. apríl 2016

Žilinský kraj vybuduje nové športoviská a podporí šport na školách

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. apríl 2016

Žilinská župa rozdelila 40-tisíc eur pre 24 projektov stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Grantový program Vráťme šport do škôl zacielený na podporu športových aktivít prináša každoročne stredoškolákom v regiónoch Kysuce, Horné Považie, Turiec, Liptov a Orava kvalitnejšie a modernejšie podmienky pre rozvoj športovísk, telocviční a podporu mladých talentov. „Ako zriaďovateľ 63 stredných škôl sa staráme o vzdelávanie našich žiakov a rovnako sa snažíme vytvoriť pre nich podmienky, v ktorých budú môcť rozvíjať svoje športové nadanie. Máme množstvo talentov, ktoré nás reprezentujú doma i v zahraničí, a aj preto sme pred desiatimi rokmi vytvorili grantový systém, z ktorého môžeme čerpať financie práve pre zlepšenie podmienok, v ktorých trénujú naši budúci Petrovia Saganovia, Petry Vlhové či Klaudie Medlové,“ zdôraznil žilinský župan Juraj Blanár. 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou rozšíri vďaka dotácii 5 050 eur novovybudované workoutové ihrisko o športovú zónu s jedinečnými exteriérovými fitnes strojmi. Novú metódu cvičenia zavedie do hodín telesnej výchovy Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci, kde budú pomocou elastických lán korigovať nesprávne držanie tela a problémy s chrbticou, ktoré sa čoraz častejšie objavujú u mladých ľudí. „Oravskí študenti sa môžu v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne tešiť na nové osvetlenie v telocvični, na ktoré sme prispeli takmer 5-tisíc eur a v Strednej odbornej škole v Námestove zase na nové vonkajšie športové centrum. Investícia 5 050 eur tu zabezpečí možnosť vybudovať fitnes park využiteľný aj pre verejnosť,“ informovala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová. Turiec čaká zlepšenie materiálno-technických podmienok pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Gymnázium J. Lettricha v Martine získa finančnú výpomoc vo výške 550 eur na nákup nových pomôcok a vybavenia. Organizáciou športových súťaží prispeje k zapojeniu žiakov do športovania Dopravná akadémia v Žiline a Hotelová akadémia v Žiline. Prostredníctvom turnajov v stolnom tenise a volejbale budú rozvíjať zdravý životný štýl študentov. Obe školy získali dotáciu vo výške 550 eur. „Aj liptovskí športovci získali podporu, po 550 eur sme pridelili žiadostiam Gymnázia v Ružomberku na zabezpečenie nového a modernejšieho športového vybavenia a Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši pre podporu ich úspešného florbalového družstva,“ dodala D. Mažgútová

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky