24. JÚN 2015

Žilinský kraj poskytuje svojim obyvateľom otvorenejšie sociálne služby

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 24. jún 2015

Žilinská župa úspešne pokračuje v zvyšovaní transparentnosti a otvorenosti jej aktivít. Už od roku 2006 realizuje projekt Otvorený kraj, v rámci ktorého sa v tomto roku stala prvým samosprávnym krajom, ktorý bol hodnotený auditom Transparency International Slovensko a pokračuje tak v ďalších činnostiach, ktorými chce ešte viac zjednodušiť prístup k informáciám a  priblížiť svoje hospodárenie a fungovanie pre jej obyvateľov.
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 sociálnych zariadení a patrí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. Dotovanie sociálnej oblasti je jednou z priorít ŽSK, a to nad rámec platnej legislatívy, a preto župa pokladá za podstatné oboznámiť verejnosť s prehľadnými podmienkami prijímania klientov či aktuálnymi informáciami o obsadení a počte prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach. „Otvorenejšie sociálne služby umožnia nielen súčasným, ale aj budúcim klientom a ich rodinným príslušníkom získať prehľad, zorientovať sa v interných smerniciach a overiť si, aká je naplnenosť príslušného zariadenia a koľko žiadateľov čaká na poskytnutie sociálnej služby. Župa zverejňuje všetky zákonne povinné dokumenty, ktoré sú však pre bežných občanov často neprehľadné, a preto je pre nás dôležité, aby sme robili aj niečo navyše, čo obyvateľom kraja prinesie transparentné a ľahko dostupné informácie,“ informoval predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 
Na internetových stránkach www.dsszsk.sk tak môžu záujemcovia nájsť okrem základných údajov o jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK aj centrálnu evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej starostlivosti, ktorá je spolu s aktuálnym počtom klientov a počtom voľných miest aktualizovaná na mesačnej báze. Pre sprehľadnenie prijímacieho procesu zverejňuje Žilinská župa taktiež interné smernice o prijímaní klientov, kde sa nachádzajú rovnako aj dokumenty na stiahnutie pre podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. „Pri umiestňovaní klientov v našich sociálnych zariadeniach boli veľakrát subjektívne podávané informácie o netransparentnom výbere, a preto verím, že aj takýmito aktivitami rozptýlime neopodstatnené pochybnosti,“ podotkol žilinský župan. Zároveň dodal, že v zavádzaní otvorenejšej politiky pokračuje kraj aj v ostatných oblastiach svojej pôsobnosti.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK