2. december 2015

Žilinský kraj ponúkne bezplatné právne poradenstvo aj v roku 2016

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. december 2015

Žilinský samosprávny kraj bude aj v roku 2016 pokračovať v poskytovaní bezplatných právnych rád. Už deväť rokov majú obyvatelia Žilinskej župy možnosť využiť na Úrade ŽSK služby právnej poradne a získať pomoc v otázkach občianskeho, rodinného alebo pracovného práva. „Prostredníctvom osobných stretnutí sa snažíme poradiť všetkým tým, ktorí to potrebujú. Ako ďalej postupovať, na koho sa obrátiť a s kým daný problém ďalej konzultovať. Dbáme o to, aby sa ľudia vedeli v danom probléme predovšetkým zorientovať, vedeli, aké sú ich práva a zároveň i povinnosti, čím môžu predísť ďalším komplikáciám,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Zdôraznil tiež, že Žilinská župa je prvým krajom na Slovensku, ktorý právne poradenstvo pre svojich občanov zaviedol a úspešne v ňom pokračuje každý druhý štvrtok počas celého roka. 

Na právnu konzultáciu je potrebné sa vopred objednať na telefónnych číslach 041/50 32 152, 041/50 32 105 alebo e-mailovej adrese pravnaporadna@zilinskazupa.sk. Termíny pre rok 2016 sú nasledovné:

- január 14. 1. 2016 28. 1. 2016

- február 11. 2. 2016 25. 2. 2016

- marec 10. 3. 2016 24. 3. 2016

- apríl 14. 4. 2016 28. 4. 2016

- máj 12. 5. 2016 26. 5. 2016

- jún 9. 6. 2016 23. 6. 2016

- júl 14. 7. 2016 28. 7. 2016

- august 11. 8. 2016 25. 8. 2016

- september 8. 9. 2016 22. 9. 2016

- október 13. 10. 2016 27. 10. 2016

- november 10. 11. 2016 24.11. 2016

- december 8. 12. 2016

 


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK