23. APRÍL 2015

Žilinský kraj na obchodných rokovaniach v Číne

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. apríl 2015

Dve z obchodne najvýznamnejších čínskych miest Hangzhou a Šanghaj sú cieľom zástupcov Žilinského kraja v úzkej spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Šanghaji. Deväť firiem so sídlom alebo obchodnými či investičnými aktivitami na území Žilinskej župy sa spolu s podpredsedom ŽSK Jozefom Štrbom počas tohto týždňa zúčastňuje viacerých stretnutí, rokovaní a veľtrhov, na ktorých prezentujú čínskym partnerom svoje spoločnosti a zámery. V pondelok 20. apríla 2015 firmy privítal na oficiálnom stretnutí s predstaviteľmi provincie Zhejiang zástupca generálneho tajomníka Chen Zongyao a zároveň sa uskutočnilo prvé rokovanie so Zväzom priemyslu a obchodu tejto partnerskej provincie, s ktorou ŽSK uzavrel v roku 2013 Dohodu o spolupráci. Súčasťou ďalšieho programu bolo tiež rokovanie na provinčnom Úrade pre turizmus a významné Priemyselné a investičné fórum Žilinského kraja, kde firmy odprezentovali svoj podnikateľský potenciál a nadviazali kontakty s čínskymi spoločnosťami. Čínske investičné agentúry a obchodné komory zabezpečili na základe požiadaviek slovenských spoločností dopyt konkrétnych čínskych organizácií a fóra sú tak efektívne a prínosné pre obe zúčastnené strany.
„Misia v Číne má pre nás veľký význam a vďaka Generálnemu konzulátu SR v Šanghaji máme možnosť reprezentovať Žilinský kraj na vysokej úrovni. Firmy, ktoré pricestovali do Číny, majú veľký potenciál a niektoré z nich s čínskymi partnermi spolupracujú už dlhšiu dobu. Rozvoj bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni podnikateľského prostredia môže priniesť do nášho kraja nemalé investície,“ informoval z Číny J. Štrba. Po skončení programu v Hangzhou sa predstavitelia Žilinskej župy presunuli do najľudnatejšieho mesta tejto ázijskej krajiny - Šanghaja, ktoré patrí medzi najlepšie miesta pre podnikanie. Aj tu majú firmy možnosť predstaviť svoje ciele a pokračovať v hľadaní partnerov na Priemyselnom a investičnom fóre Šanghaja.
Ďalšia misia Žilinského kraja do Číny je naplánovaná na 8. – 11. júna 2015 do prístavného mesta Ningbo, kde Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje stretnutie krajín strednej a východnej Európy s Čínou.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK