6.november 2018

Žilinská župa zriadila poradný orgán seniorov

 

 

 

 

 

6.11.2018, Žilina – Žilinská župa chce hájiť záujmy seniorov. Zriadila poradný orgán Radu seniorov, ktorý bude nápomocný v oblasti práv a zvyšovania kvality života seniorov v Žilinskom kraji.

 

Už po nástupe do funkcie navrhla žilinská županka zriadiť svoj poradný orgán z aktívnych seniorov. ,,Vnímam nezastupiteľnú hodnotu a úlohu seniorov v celej spoločnosti, a preto som sa rozhodla zriadiť Radu seniorov ako svoj poradný orgán. Jej úlohou bude aktívne sa spolupodieľať na zvyšovaní kvality života seniorov v kraji,

ochrane ich práv a podpore ich aktívneho starnutia. Už od nástupu do funkcie som sa zasadzovala o skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb. Vytvorili sme Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny, zakladáme Centrá pre podporu rodiny v každom regióne a pripravili sme projekt unikátneho Alzheimer centra. Rada seniorov je ďalším z nástrojov, akým sa chceme ľuďom priblížiť a zlepšiť tak kvalitu ich života,“ povedala županka.

Rada seniorov ŽSK je stálym poradným a konzultačným orgánom predsedníčky ŽSK pre otázky postavenia seniorov v kraji. Členovia Rady seniorov boli slávnostne menovaní na Krajskom stretnutí Jednoty dôchodcov na Slovensku ako symbol dlhodobej spolupráce kraja a Jednoty dôchodcov - najsilnejšej organizácie zastupujúcej záujmy seniorov v kraji. ,,Dnešné stretnutie je zavŕšením mesiaca október, ktorý je tradične ponímaný ako mesiac úcty k starším, a tú treba v spoločnosti neustále zdôrazňovať a pripomínať,“ uviedla županka. Ako ďalej dodala, Rada seniorov jej bude pomáhať pri riešení potrieb seniorov. Vďaka ich podnetom a inšpiráciám bude môcť župa prijímať také riešenia, ktoré budú pre nich potrebné.

Radu seniorov tvoria zástupcovia všetkých regiónov kraja a 1 koordinátor z odboru sociálnych vecí ŽSK. Zasadať bude spravidla raz za polroka.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky