1. marec 2016

Žilinská župa získala už viac ako 140 hasičských áut

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 1. marec 2016

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami odovzdal podpredseda Vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák dobrovoľným hasičským zborom v Žilinskom kraji v priebehu minulého a tohto roka už 143 nových hasičských áut Iveco Daily, zrepasovaných Tatier a 117 protipovodňových vozíkov. „Prijatím zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane sa nám podarilo presadiť, aby sme dobrovoľné hasičské zbory dovybavili aj technicky vo forme nových a zrepasovaných vozidiel. V Žilinskom kraji je mnoho starších zborov a treba poďakovať i tým generáciám, ktoré tradíciu udržali aj v časoch, kedy sa nie úplne darilo alebo kedy nemali úplne ideálnu podporu. Z môjho pohľadu nemožno považovať toto auto za nejaký darček, ale za splátku úveru za roky tvrdej driny, ktorú hasiči pre svoju obec a aj pre svoj kraj vykonali,“ zdôraznil počas návštev R. Kaliňák. Pomoc ministerstva vnútra sa dotkne až 1 400 obcí na Slovensku, ktorých dobrovoľné hasičské zbory dostali 800 nových vozidiel Iveco Daily alebo zrepasovaných Tatier a viac ako 600 obcí prijalo tzv. vozíky prvej pomoci, ktoré sú vybavené protipovodňovou technikou. 

V regiónoch Kysuce, Horné Považie, Turiec, Liptov a Orava hasiči prevzali nielen novú techniku, ale do ich zbierky pribudla i nová publikácia Žilinskej župy Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji. „Keďže práve v našom kraji má tradícia dobrovoľných hasičských zborov svoje korene, rozhodli sme sa vydať knihu popisujúcu históriu tohto fenoménu, ktorým hasiči nepochybne sú. Prvým dobrovoľným hasičom bol rodák z obce regiónu Turiec, z Mošoviec, Miloslav Schmidt. On začal toto hnutie a rozšíril ho na celé Slovensko,“ zdôraznil žilinský župan Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, z hasičskej histórie sa podarilo zachovať mnoho informácií vďaka kronikám, fotografiám a pamätníkom, ktorí môžu hasičské príbehy rozprávať i mladým. „Cieľom publikácie bolo zachovať túto významnú časť našich dejín pre budúce generácie, aby si aj oni mohli o niekoľko rokov prečítať skutočnú históriu a skutočné príbehy o tom, ako sa dobrovoľné hasičstvo vyvíjalo u nás v Žilinskej župe,“ uviedol predseda ŽSK. V knihe sa nachádzajú údaje a fotografie 176 DHZ, ktorých členovia si našli čas a poslali materiály pre spracovanie príspevkov. „Z Turca a Horného Považia je zapísaných rovnako 40 zborov, Liptov má 34, Kysuce 32 a Orava 30. Verím, že dobrovoľné hasičské zbory, ktoré nám príspevky neposlali, si podklady pripravia do druhej edície, ktorú plánujeme vydať,“ uzavrel J. Blanár. 

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.03.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky