2. júl 2018

Žilinská župa zakladá Sociálno-ekonomický podnik ŽSK

 

 

 

 


02.07.2018, Žilina – Drobné opravy, údržba a servis budov, ale aj in-house riešenia či sociálne podnikanie Žilinskej župy bude zabezpečovať nový Sociálno-ekonomický podnik ŽSK. Jeho zriadenie dnes schválili poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

 

Prostredníctvom podniku plánuje župa podporiť regionálny rozvoj s využitím miestnych zdrojov. Podnik by mal zastrešovať tri hlavné oblasti – sociálne podnikanie, správu zatiaľ nevyužívaného majetku a in-house riešenia. ,,Župa vlastní aj množstvo nevyužitého majetku, ktoré často chátra. Radi by sme nastavili plán investícií, čo s týmto majetkom ideme robiť. Napríklad, ak sa nám podarí nevyužívaný internát prerobiť na štartovacie byty, tak naša sro-čka by mala v správe prenájom a správu týchto bytov. Malo by ísť o samostatný fungujúci podnik,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Mnohé služby v kraji sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom prostredníctvom verejného obstarávania. Tieto služby by sa mohli zefektívniť z časového i finančného hľadiska, keby boli vykonávané vlastnou servisnou organizáciou v pôsobnosti ŽSK.,,V oblasti verejného obstarávania presadzujeme maximálnu transparentnosť, či inovatívne formy riadenia. Preto zriaďujeme právny subjekt, ktorý bude sociálno-ekonomickým podnikom a bude vykonávať vybrané služby pre samosprávny kraj a jeho organizácie. Týmto sa výrazne obmedzí priestor pre korupčné správanie,“ povedala Elena Sivová, riaditeľka právneho odboru ŽSK.

,,Zriadenie podniku je pre župu veľmi dobrou správou, pretože chceme, aby sa začali robiť nové činnosti. Veľmi dôležitou zložkou je aj sociálny podnik, kde by sme vytvorili verejnoprospešné pracovné miesta. Tento spôsob pôjde podľa novej legislatívy, ktorá nie je ešte overená, ale radi by sme sa do toho pustili“ dodala Jurinová. Zriadením podniku chce Žilinská župa zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní, spoločensky znevýhodnení, alebo zdravotne ťažko postihnutí.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky