13. máj 2020

Žilinská župa začína s opravou mosta v Rakovej

 

 

 

 

 

 

12.5.2020, Žilina - V Rakovej na Kysuciach začína veľká modernizácia oblúkového mosta za viac ako 624-tisíc eur. Podľa zmluvy by stavebné práce mali trvať zhruba desať mesiacov. Rozsiahla investícia je financovaná zo zdrojov Európskej únie.

Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta ako aj nevyhovujúce šírkové usporiadanie na moste. ,,V súčasnosti je mostný objekt využívaný automobilovou, cyklistickou aj pešou dopravou. Pred rekonštrukciou vybudujeme obchádzkovú trasu a lávku súbežne s jestvujúcim mostom. Rekonštrukcia mosta a výstavba lávky bude prebiehať za obmedzenia premávky v niekoľkých etapách," povedal riaditeľ odboru dopravy ŽSK František Ďuračinský. Na moste budú odstránené všetky časti mostného zvršku, zábradlie, rímsy, kamenné obrubníky, vozovka vrátane izolácie, mostné odvodňovače i mostné závery. Po skončení rekonštrukcie bude pešia, prípadne cyklistická doprava presmerovaná na lávku a most bude slúžiť len pre automobilovú dopravu.

Žilinská župa odovzdala stavenisko zhotoviteľovi v závere apríla, v týchto dňoch sa realizujú prípravne práce – zariadenie staveniska, vytyčovanie inžinierskych sietí, príprava inžiniersko-geologického prieskumu. Rekonštrukcia mosta v Rakovej je súčasťou veľkého eurofondového projektu Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3, ktorý sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK. V rámci projektu župa opraví okrem mosta v Rakovej aj ďalších sedem mostov v katastrálnych územiach Makov, Vysoká nad Kysuckou a Staškov a tiež viac ako jeden a pol kilometra cesty II/487 v dvoch úsekoch - vo Vysokej nad Kysucou a Podvysokej. ,,Mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu nemala výrazný dopad na veľké eurofondové investície v našom kraji. Okrem tohto projektu máme schválené prostriedky na ďalšie štyri projekty na cesty, ktoré sú aktuálne v procese verejného obstarávania a dva projekty dobiehajú z minulého roka,"povedala županka Erika Jurinová.Celkové výdavky na projekt sú viac ako dva milióny eur.

Po zimnej prestávke pokračujú dve veľké rekonštrukcie ciest z eurofondov. Prvou z nich je modernizácia cesty medzi Turzovkou a Semetešom, kde v rámci projektu opraví viac ako štvorkilometrový úsek cesty. Druhou je oprava cesty medzi Vitanovou a Oravicami, kde sa dokopy vymení viac ako šesť kilometrov dlhý úsek a opraví jeden most. Spolu tieto dva projekty budú stáť viac ako tri milióny eur.