16. FEBRUÁR 2015

Žilinská župa ušetrila v roku 2014 takmer 900-tisíc EUR

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. február 2015

Elektronické aukcie a elektronické verejné obstarávania sú pre Žilinský samosprávny kraj samozrejmosťou už od roku 2011. Vďaka systému elektronického obstarávania EVOSERVIS šetrí župa nielen čas, peniaze a životné prostredie, ale zabezpečuje tiež väčšiu efektívnosť a transparentnosť výberových konaní. Za minulý rok sa jej podarilo ušetriť až 877 444 EUR prostredníctvom 659 elektronických aukcií. 
Neustály technologický pokrok so sebou prináša online inovácie, ktoré vďaka svojmu elektronickému charakteru poskytujú mnoho výhod. Verejné obstarávanie sa zmodernizovalo a zjednodušilo administratívne procesy elektronizáciou jednotlivých zákaziek. Dnes už pracovníci úradu nepotrebujú kvantum papierov. „Ak by sme zobrali do úvahy všetky zákazky, ktoré sme v roku 2014 zrealizovali v elektronickom prostredí, podarilo sa nám okrem úspory finančných prostriedkov aj ochrániť životné prostredie. Namiesto množstva kancelárskych papierov tak každoročne zachránime približne 15 dospelých stromov,“ konštatoval riaditeľ odboru vnútornej správy ŽSK Ján Jarošík. Podotkol tiež, že elektronické obstarávanie nezahŕňa iba e-aukcie, ktoré úrad organizuje pri tovaroch, ale úsporu prinášajú aj ponukové konania. Ako J. Jarošík ďalej uviedol, elektronické verejné obstarávanie je dôležitou súčasťou otvoreného vzťahu medzi župou a jej obyvateľmi. Zmenšenie administratívnej záťaže, veľká finančná úspora a eliminácia korupcií vytvárajú synergický efekt, ktorý vedie kraj k lepšiemu hospodáreniu, efektivite a transparentnosti. Priemerná úspora na jednu e-aukciu 1 331 EUR je tak využitá v prospech iných oblastí, kde pomôže ďalšiemu rozvoju.
Do elektronizácie verejného obstarávania sa tento rok pustil aj štát. Ostrá prevádzka Elektronického kontraktačného systému (EKS) bola spustená 1. 2. 2015. Podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky organizácie, ktoré ŽSK zriaďuje, povinné používať centrálne trhovisko EKS pre nákup bežne dostupných tovarov a služieb. Žilinská župa sa rozhodla pomôcť svojim organizáciám pri práci s týmto systémom a tento týždeň organizovala školenia pre svojich 125 organizácií.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky