Žilinská župa štartuje Rok dobrovoľníctva

Zapojených je k dnešnému dňu 15 dobrovoľníckych organizácií. Dlhodobých dobrovoľníkov župa podporí dopravnými kartami.

 

 
18. marec 2021, Žilina - Žilinský samosprávny kraj ohlásil Rok dobrovoľníctva.Cieľom je rozvoj dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže i dospelých v Žilinskom kraji. Dobrovoľníci môžu získať dopravnú kartu s kreditom.

Rok dobrovoľníctva štartuje dnes a bude trvať do februára 2022. Dobrovoľnícke aktivity bude koordinovať Sekcia pre mládež ŽSK. ,,Úloha dobrovoľníkov v našej spoločnosti je nenahraditeľná. Mnohí dnes stoja i v prvej línií a pomáhajú v testovacích a očkovacích centrách, donášajú potraviny ľuďom, ktorí sa ocitli v karanténe, pomáhajú baliť ochranné pomôcky... Teraz v čase pandémie ochorenia COVID-19 sa ukázalo, aká je dôležitá systematická práca s dobrovoľníkmi. Projektom Rok dobrovoľníctva chceme dať ľuďom príležitosť sa zapojiť do nových aktivít, povzbudiť ich ku komunitnej práci a podporiť ich v tejto záslužnej činnosti," vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

 

 

K podpore neformálneho vzdelávania a rozvoju dobrovoľníckej činnosti sa nové vedenie kraja zaviazalo vo svojom pláne rozvoja, známeho aj pod názvom Stratégia Žilinský kraj 22+. Aktívnym partnerom pri rozvoji práce s mládežou a dobrovoľníkmi je práve Sekcia pre mládež ŽSK. ,,Počas Roka dobrovoľníctva sa môžete tešiť na mnohé aktivity asi pätnástich organizácii, ktoré prijali pozvanie. Naďalej budeme sieťovať podporné inštitúcie a prizývať jednotlivcov, aby sa zapojili a spoločne sme tak zmiernili negatívne fyzické i psychické dopady pandémie v spoločnosti. Všetky aktivity, ktoré počas roka podnikneme, budú prebiehať za dodržania prísnych epidemiologických opatrení," vysvetlil Marcel Rypák, koordinátor projektov Sekcie pre mládež.

 

Tlačová beseda: Vyhlásenie Roku dobrovoľníctva

 

Aktívnych dobrovoľníkov chce župa podporiť dopravnými kartami s dobitým kreditom. V spolupráci s dopravcami SAD Žilina a ARRIVA Liorbus podporia mobilitu dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Pokiaľ má dobrovoľník zmluvu s príslušnou dobrovoľníckou organizáciou a má na svojom konte viac ako 100 dobrovoľníckych hodín/ročne môže byť odmenený vydaním dopravnej karty s 20 eurovým kreditom. „ARRIVA víta iniciatívu Žilinského samosprávneho kraja a rada podporí dobrovoľníkov, ktorým dobije kredit na dopravnej čipovej karte 10 eurami – rovnakým dielom ako samosprávny kraj. Dobiť si kredit a získať informáciu o možnostiach použitia dostanú dobrovoľníci v zákazníckych centrách spoločnosti ARRIVA Liorbus. Naše kolegyne sú cestujúcim k dispozícii na predajných zákazníckych miestach, ochotne im však poradia aj operátori na linke zákazníckej podpory, ktorá je k dispozícii denne od 8.00 do 20.00 hod, a to aj počas víkendov a sviatkov. Navyše poskytneme všetkým dobrovoľníkom bezpečnostný prvok, ktorý ich ochráni na cestách nielen pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, “ Povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

Rovnako 50% zo sumy dopravnej karty prispieva aj spoločnosť SAD Žilina. ,,Keď sme boli oslovení pani predsedníčkou, tak sme spoločne hľadali model, ako by sme dobrovoľníkom mohli prispieť na ich činnosť. Veľmi si vážime tých ľudí, ktorí svoju energiu a svoj osobný čas venujú ľuďom, ktorí to potrebujú, čím získavajú nové skúsenosti a možno i priateľstvá," povedal na tlačovej besede Peter Pobeha, generálny riaditeľ spoločnosti SAD Žilina. Ako dodal, klientske centrá sú pripravené vydať oprávneným osobám dopravné karty s kreditom, prípadne dobiť kredit tým, ktorí už karty vlastnia.


Všetky informácie budú postupne zverejňované a aktualizované na webovej stránke: www.rokdobrovolnictva.sk